veroilmoitus, verotus, verovelvolliskohtainen, verotuspäätös, vero.fi, omaVero, suomi.fi, verotus verovuodelta 2018 Neuvontapalvelut, Yritykset

Verovuosi päättyy pian – miten verotusmenettelyt muuttuvat?

Jukka Koivumäki
FacebookTwitterLinkedIn

Osakeyhtiön tilikausi päättyy 31.12.2017. Ennakkoveroja on liian vähän. Milloin viimeistään on maksettava lisäennakot?

Oma-aloitteisesti ei voi enää maksaa ennakon täydennysmaksua. Lisäennakkoa on pyydettävä Verohallinnolta sähköisesti esimerkiksi OmaVeron kautta. Muutoksia ennakoihin voidaan vaatia verotuksen päättymiseen saakka. Yhteisö voi maksaa lisäennakkoa korottomasti yhden kuukauden ajan verovuoden eli tilikauden päättymisestä. Kun yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2017, lisäennakkoa on haettava 31.1.2018 mennessä ja se on myös maksettava tuona samana päivänä. 1.2.2018 alkaen alkaa korko juosta.

Mitä muutoksia yhteisön veroilmoituksiin ja ilmoittamiseen tuli?

Yhteisöjen on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti. Vero­ilmoituksen voi antaa paperisena vain erityisestä poikkeussyystä. Verohallinnon yhteisöjen veroilmoituspalvelu on loppunut. Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti OmaVerossa. Myös muut aikaisemmin olemassa olleet sähköiset palvelut ovat edelleen käytössä (Ilmoitin.fi tai Tyvi-palvelut).

Osakeyhtiö ilmoittaa veroilmoituksessa 6B vain elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut. Henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen tuloja ja menoja ei enää ilmoiteta 6B-lomakkeella.

Mitä muutoksia OmaVeroon tuli?

OmaVero korvasi yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Palveluun tuli useita uusia toimintoja. Samalla myös erilaisia hakutoimintoja parannettiin. OmaVerossa voidaan antaa yhteisöjen tai yhteisetuuksien veroilmoitus. Ennakkoverojen hakeminen ja muuttaminen onnistuvat myös OmaVerossa. Verovelkatodistuksen voi tilata tämän palvelun kautta. Oikaisuvaatimukset, ennakkoratkaisupyynnöt sekä kirjallisen ohjauksen pyynnöt arvonlisäverotuksesta toimivat myös OmaVerossa. Palvelussa voidaan hakea myös poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen.