veroilmoitus, verotus, verovelvolliskohtainen, verotuspäätös, vero.fi, omaVero, suomi.fi, verotus verovuodelta 2018 Neuvontapalvelut

Verotusmenettelyt muuttuvat yhteisöillä ja yksityisillä henkilöillä

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus etenee ja sen johdosta on tulossa taas uusia muutoksia verotusmenettelyihin. Muutoksilla on vaikutusta sekä yritysten että yksityisten henkilöiden verotusmenettelyihin.
Jukka Koivumäki
FacebookTwitterLinkedIn

Sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa. Vain poikkeussyistä veroilmoituksen voisi antaa paperimuodossa. Verohallinnon ylläpitämä yhteisöjen veroilmoituspalvelu loppuu 31.10.2017. Muut sähköisen ilmoittamisen tavat ovat normaalisti käytettävissä.

Yhteisöjen tuloverotus siirtyy 1.11. OmaVeroon. 8.11.2017 jälkeen yhteisöjen veroilmoituksen voi antaa myös OmaVerossa. Ennakkoa koskeva vaatimus sekä tilinumeron ilmoittaminen tai muuttaminen on myös tehtävä sähköisesti. Nämäkin onnistuvat OmaVeron kautta.

Luonnolliset henkilöt saavat jatkossakin esitäytetyn veroilmoituksen.

Jos verotilmoituksessa on korjattavaa, sitä ei enää lähetetä Verohallinnolle vaan korjaukset tehdään sähköisesti. Jos sähköistä ilmoittamista ei ole mahdollista tehdä, on tulostettava Verohallinnon sivuilta erilliset lomakkeet, joilla kerrotaan esimerkiksi matkakuluvähennyksistä, kotitalousvähennyksistä tai vuokratuloista. Vain nämä erilliset lomakkeet lähetetään jatkossa Verohallintoon, ei enää itse esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaa.

Ennakonkannon muutokset

Ennakonkannon muutokset tulevat voimaan myös 1.11.2017. Jos halutaan muuttaa tai poistaa ennakoita, pitää näistä tehdä pyyntö sähköisesti Verohallintoon. Jos lisäennakko halutaan maksaa ilman korkoseuraamuksia, se on maksettava viimeistään kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä. Yhteisöveron lisäennakon maksuaika siis lyhenee kolme kuukautta ja sitä ei voi enää maksaa oma-aloitteisesti.

Verovelvollisen aloitteesta Verohallinto voi määrätä, muuttaa tai poistaa ennakoita verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinnon aloitteesta ennakoita voidaan määrätä ja korottaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka. Ennakoita voidaan alentaa ja poistaa Verohallinnon vaatimuksesta verotuksen päättymiseen saakka. Yhteisöjen ennakon täydennysmaksusta siis luovutaan. Ennakon täydennysmaksua voi maksaa 31.10.2017 saakka.

Esimerkiksi syyskuussa 2017 päättyvältä tilikaudelta voi siis maksaa vielä tätä vanhan mallista ennakon täydennysmaksua kuukauden ajan 31.10.2017 saakka. Sen jälkeen tapahtuvaa maksua varten on tehtävä pyyntö ennakon täydentämiseksi. Pyynnön tekeminen onnistuu muun muassa OmaVeron kautta.

Korkoseuraamusten muutos astuu voimaan marraskuun alussa

Korkoseuraamusten muutos tulee myös voimaan 1.11.2017 alkaen. Jäännösverolle laskettavaa korkoa kutsutaan jatkossa huojennetuksi viivästyskoroksi ja palautuskorkoa kutsutaan palautuksille laskettavaksi koroksi. Korot lasketaan kaikille verovelvollisille samalla tavalla. Sekä huojennetun viivästyskoron ja palautuksille maksettavan koron laskemisen alkupäivä on sama. Korkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä laskien.

Lisäennakot tulee maksaa yhteisöillä siis kolme kuukautta aikaisemmin, jotta korkoseuraamuksilta vältyttäisiin. Muutoksella on vaikutusta jo heinäkuussa 2017 päättyviin tilikausiin. Veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä näille on 30.11.2017. Silloin on myös ennen ollut se viimeisin päivä, jolloin lisäennakkoa on voinut maksaa ilman korkoseuraamuksia. Korkoseuraamukset alkavat muutoksen johdosta kulua jo 1.11.2017 alkaen. Luonnollisilla henkilöillä nämä vastaavat korkomuutokset tulevat voimaan vuoden 2018 verotukseen.