Huomioita hallitusohjelmaan kirjatuista harmaan talouden vastaisista toimista 4 Neuvontapalvelut

Välimiesmenettelyllä on monia kilpailuetuja

Tehokas konfliktinhallinta on tärkeää. Usein ajatellaan, että yrityksen liiketoimintaan ei liity oikeusriitoja. Sanotaan, että asiat sovitaan ja lakimiehiin ei tarvitse turvautua. Kaikkeen yritystoimintaan liittyy kuitenkin jonkinlaisia riitoja, vaikka ne eivät eskaloituisikaan tuomioistuinmenettelyiksi.
Santtu Turunen
FacebookTwitterLinkedIn

Vastuullisesti toimiva yritysjohto varautuu siihen, että jotkut riidat voivat kärjistyä.

Huolellisesti suunniteltu riidanratkaisu voi osaltaan auttaa pääsemään hyviin ratkaisuihin ilman, että raskaimpiin menettelyihin täytyy turvautua.

Välimiesmenettelyssä ratkotaan riitoja, jotka osapuolet ovat sopimuksellaan siirtäneet välimiesten ratkaistavaksi yleisen tuomioistuimen asemesta. Yleensä välimiesmenettelystä sovitaan välitys­lausekkeella pääsopimuksessa.

Välimiesmenettelyllä on useita kilpailuetuja

Yksi keskeisimmistä on nopeus. FAI:n hallin­noimissa välimiesmenettelyissä tyypillinen kokonaiskesto on 11 kuukautta, ja menettely päättyy lopulliseen tuomioon. Yleisissä tuomioistuimissa menettelyyn voi kulua jopa 4–5 vuotta, jos käräjäoikeuden päätöksestä valitetaan hovi­oikeuteen.

Monissa tapauksissa vanha muistisääntö ”justice delayed is justice denied” on varsin totta. Mitä tärkeämpi riidan kohteena oleva asia on yrityk­selle, sitä olennaisempaa on riidan nopea ratkaisu. Riidan venyminen kuluttaa myös organisaation resursseja – kaikkea ei voi ulkoistaa asianajajalle.

Välimiesmenettelyä pidetään usein kalliina – välimiesmenettelyssä osapuolet maksavat välimies­oikeuden ja juttua hallinnoivan instituutin palkkiot. Näiden erien osuus on kuitenkin usein melko pieni asianajopalkkiot sisältävistä riidan kokonaiskustannuksista. Rahaa säästyy, kun riitaa ei tarvitse jatkaa toisessa oikeusasteessa.

Erityisesti välimiesmenettelyn nopeus tekee siitä kilpailukykyisen vaihtoehdon paljon useampiin riitoihin kuin nykyiset juttumäärät antavat ymmärtää.

Finland Arbitration Institute (FAI) Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

FAI hallinnoi välimiesmenettelyjä. Instituutti tarjoaa menettelyä ohjaavat säännöt, tukee menettelyä sen eri vaiheissa, valitsee tarvittaessa välimiehen sekä määrää välimiesten palkkiot. FAI myös välittää tietoa riidanratkaisuun ja välimiesmenettelyyn liittyvistä kysymyksistä.

 

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

Huomioita hallitusohjelmaan kirjatuista harmaan talouden vastaisista toimista 3

Santtu Turunen, pääsihteeri, FAI

Lisää tietoa ja ohjeita: www.arbitration.fi


Kauppakamari 3/2019

Juttu on julkaistu myös 17.9. ilmestyneessä lehdessä »