compliance, yritysten kansainvälistyminen Neuvontapalvelut, Yritykset

Mitä ovat yleiset sopimusehdot (YSE:t) ja mistä niitä saa?

Yleisiä sopimusehtoja eli ns. vakiosopimuksia on laadittu usealle alalle helpottamaan sopimuksen tekoa. Ajatuksena on, että sopimuspuolet sopivat erillisellä sopimuksella tärkeimmät toimitukseen liittyvät seikat, kuten hinnan, toimitusajan ja laadun, sekäviittaavat muiden kauppaan liittyvien ehtojen osalta alan yleisiin tai yrityskohtaisiin sopimusehtoihin. Yleensä ehdot on räätälöity tietyn alan erityistarpeiden mukaisesti jonkin toimialajärjestön toimesta.
Marko Silen
FacebookTwitterLinkedIn

Yleisten sopimusehtojen laatiminen on nähty tarpeelliseksi sen takia että lainsäädännöstä ei ole usein saatavissa riittävän yksityiskohtaisia menettelyohjeita kaupan eri tilanteisiin. Ehdoissa voidaan sopia myös vastuiden jakautumisesta lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Sekä kansallinen että kansainvälinen kauppalaki ovat ns. tahdonvaltaista oikeutta eli yritykset voivat sopia siitä poikkeavasti.

Yleisten sopimusehtojen tarve korostuu kansainvälisessä kaupassa, jossa sopimuskumppanien kotimaiden erilaiset oikeusjärjestykset voivat tuottaa ongelmia.

Yleiset sopimusehdot on erotettava mallisopimuksista. Mallisopimukset ovat itsenäisiä sopimuspohjia, joita täyttämällä tai muokkaamalla voidaan tehdä sopimus.

Käytettäessä yleisiä sopimusehtoja on huolehdittava niiden liittämisestä tarjoukseen tai sopimukseen – joko liitetiedostona tai fyysisesti printtisopimuksen liitteeksi. Vähintään sopimuskumppanilla on oltava mahdollisuus tutustua niihin sopimuksen tekotilanteessa. Muussa tapauksessa ne eivät tule sopimuksen osaksi.


Seuraavassa esimerkkejä yleisesti käytetyistä sopimusehdoista ja niiden myyjistä:

IT 2015 ehdot ovat tietotekniikka-alan yleiset sopimusehdot

Niitä myy Teknologiainfo (Teknologiateollisuus ry.)

www.teknologiainfo.net » 

Kauppakamarikaupassa on myynnissä niiden kommentaarikirja.

www.kauppakamarikauppa.fi »


NL-, NLM- , NR ja NU-ehdot ovat Pohjoismaisten teknologiateollisuuden järjestöjen ehtoja
kone-ja laite toimituksiin, asennuksiin sekä huoltoihin

www.teknologiainfo.net »


MET 03 ovat alihankinnan yleiset sopimusehdot

www.teknologiainfo.net »


Orgalime-ehdot ovat NL-ehtoja vastaavat eurooppalaiset ehdot kansainvälisiin toimituksiin

https://licensing.orgalime.org » tai

www.teknologiainfo.net »


ECE 188-ehdot ovat edellisen kaltaiset YK:n Euroopan talouskomission (ECE) laatimat ehdot

www.teknologiainfo.net »


KSE 2013-ehdot ovat konsulttitoiminnassa (mm. rakentaminen) käytetyt yleiset sopimusehdot

Niitä myy Rakennustietokauppa.

www.rakennustietokauppa.fi »


YSE 1998-ehdot ovat rakentamisen yleiset sopimusehdot

www.rakennustietokauppa.fi »

Kauppakamarikaupassa on myynnissä niiden kommentaarikirja.

www.kauppakamarikauppa.fi »


TK-ehdot ovat teknisen kaupan myyntiehtoja.

Niitä myy Teknisen Kaupan Liitto.

https://www.tekninen.fi/jasenyys/yleiset-sopimusehdot/»


YSE KL2004-ehdot ovat Taloushallintoliiton tilitoimistopalveluihin laatimat ehdot

www.taloushallintoliitto.fi »


Kuluttaja-asiamies (KKV) on ollut neuvottelemassa useille aloille kuluttajakauppaan ehtoja

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/ »

yleiset sopimusehdot, IT 205, NK-ehdot, NLM-ehdot, NR-ehdot, NU-ehdot

Lue myös:

Aiesopimus – sitovuudesta ja sisällöstä

Aiesopimus – sitovuudesta ja sisällöstä