Työnantajan järjestämä työterveyshuolto Neuvontapalvelut

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Jokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Vapaaehtoinen työterveyshuolto taas on sananmukaisesti työnantajalle vapaaehtoista.
Kati Mattinen, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, eikä se sisällä työntekijöiden sairaanhoitoa. Työnantajan tulee tehdä työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa sopimus, jossa sovitaan palvelun sisällöstä ja laajuudesta. Työterveyshuoltolain mukaan lakisääteinen työterveyshuolto sisältää lyhyesti seuraavaa:

 1. työpaikan terveysvaarojen selvittämisen työpaikkaselvityksen avulla
 2. työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
 3. toimenpide-ehdotukset työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi
 4. tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta työtekijöiden terveyttä koskevissa asioissa
 5. vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seurantaa ja edistämistä, työkyvyn arviointia koskevan lausunnon laatimisen
 6. osallistumista työpaikan ensiapuvalmiuden järjestämiseen
 7. työkykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan osallistumista.

Se, että työntekijät saavat käydä sairastuessaan lääkärin vastaanotolla työnantajan kustannuksella, on osa vapaaehtoista työterveyshuoltoa. Työnantaja saa päättää, miten laajaa vapaaehtoista työterveyshuoltoa se työntekijöilleen tarjoaa vai tarjoaako lainkaan. On kuitenkin muistettava, että jos tähän tehdään olennaisia muutoksia, työnantajalla on velvollisuus käsitellä asia työterveyshuoltolain mukaisessa yhteistoiminnassa. Tämä yhteistoimintavelvoite koskee työnantajia työntekijämäärästä riippumatta.  Ennen kuin työnantaja ratkaisee työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavan asian, se on käsiteltävä työsuojelutoimikunnassa, työsuojeluvaltuutetun kanssa tai näiden puuttuessa yhdessä henkilöstön kanssa.

Työterveyshuolto poissaolon aikana

Työnantaja saa päättää, tarjoaako se vapaaehtoista työterveyshuoltoa työntekijän palkattoman poissaolon kuten opintovapaan, vuorotteluvapaan, lomautuksen, pitkän sairauspoissaolon tai perhevapaan aikana vai ei. Tasa-arvovaltuutetun lausunnon mukaan ei ole tasa-arvolain vastaista, jos työntekijälle ei tarjota vapaaehtoista työterveyshuoltoa palkattoman perhevapaan aikana. Työnantajan kannattaa laatia selkeä ohjeistus työpaikalla siitä, milloin työntekijällä on oikeus käyttää työnantajan tarjoamaa työterveyshuoltoa.

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työnantajan tulee muistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus myös työterveyshuollon osalta. Oikeuskäytännön mukaan työnantaja ei voi esimerkiksi tarjota toimihenkilöilleen laajaa vapaaehtoista työterveyshuoltoa mutta työntekijäasemassa oleville työntekijöille vain suppeaa lakisääteistä työterveyshuoltoa. Myöskään määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä ei saa asettaa epäedullisempaan asemaan pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi. Henkilökuntaedut voidaan antaa suhteutettuina, mutta työterveyshuollon osalta se voi olla käytännössä melko haasteellista. Eduille voidaan asettaa myös ns. kynnysaika siten, että kaikki työntekijät pääsevät edun piiriin työsuhteen kestettyä tietyn minimiajan.

Työterveyshuollon verovapaudesta

Työnantajan työntekijöilleen järjestämästä työterveyshuollosta ei synny työntekijällä veronalaista etua, kunhan se täyttää tietyt edellytykset. Terveydenhuollon tulee olla kollektiivista ja työnantajan järjestämää. Työterveyshuollon toimintaohjelmassa määritellään, mitä työnantajan järjestämä työterveyshuolto sisältää. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon liittyvistä terveystarkastuksista ja toimenpiteistä ei synny veronalaista etua. Vapaaehtoisen työterveyshuollon palvelujen tulee olla tavanomaisia ja kohtuullisia. Jos työantaja hankkii työntekijöilleen sairauskuluvakuutuksen, työntekijän vakuutuksesta saaman edun tulee olla tavanomainen ja kohtuullinen ottaen huomioon sekä vakuutuksen korvattavuuden piiriin kuuluvien etujen laatu, että vakuutuksesta maksettavan enimmäiskorvauksen euromäärä. Myös vakuutusmaksun tulee olla määrältään kohtuullinen.


Lue myös:

Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Website Comments

 1. Jäsenyritys
  Reply

  TYÖNTEKIJÖIDEN TASAPUOLINEN KOHTELU
  Hei, meillä on yritys johon on fuusioitunut vuosia sitten toinen yritys ja heillä on ollut laaja työterveyshuolto . Nyt heillä on voimassa vielä tuo laaja sopimus mutta muilla työntekijöillä vain lakisäätäinen. Tähän laajansopimuksen piirii kuuluu 5 henkilöä ja muut 23 henkilöä vain lakisääteinen.
  Voiko näin olla ?

 2. Kati Mattinen, lakimies
  Reply

  Muun muassa liikkeen luovutuksessa ja fuusiossa työntekijöiden työsuhteen ehdot eivät sen perusteella muutu, joten sinänsä työpaikalla voi olla tästä syystä erilaisia etuja ja muita työsuhteen ehtoja. Työnantajan tulee kuitenkin pyrkiä vähitellen tasoittamaan erot. Toisaalta vapaaehtoinen työterveyshuolto ei ole sellainen työsuhteen ehto, joka esim. vakiintuisi, vaan työnantaja saa päättää tarjoamansa vapaaehtoisen työterveyshuollon laajuudesta.
  Voimme tarvittaessa jatkaa tarkempaa keskustelua sähköpostitse.
  Kati Mattinen

 3. Anne Lindgren
  Reply

  Onko olemassa jotain säädöstä siitä miten pitkällä toimipisteestä työterveys voi olla? Tai ohjetta siitä mikä on kohtuullinen matka? Jos yrityksen pääkonttori on kaupungissa missä valitulla työterveyspalveluja tarjoavalla yrityksellä on piste, mutta haarakonttorin kaupungissa ko. pistettä ei ole. Miten pitkälle haarakonttorissa työskentelevien voidaan määrätä lääkärin perässä menevän?

  • Kati Mattinen
   Reply

   Mitään säännöstä tähän ei ole, joten yksiselitteistä vastausta en pysty antamaan. Työnantajan tulee järjestää työntekijöiden työterveyshuolto mahdollisimman tasapuolisesti. Jos haarakonttori on kaukana pääkonttorista ja työterveyshuollosta, hoidetaan työterveyshuolto yleensä paikallisen toimijan kautta. Jos taas etäisyys on kohtuullinen, voidaan lähteä siitä, että ensisijassa myös haarakonttorilaiset käyttävät pääkonttorin lähellä olevaa työterveyshuoltoa. Jos olet kauppakamarin jäsen, voit laittaa minulle tarkemman kysymyksen sähköpostitse.

 4. Siivousfirma
  Reply

  Voidaanko tietyltä ryhmältä osa-aikaisia työntekijöitä poistaa työterveyshuolto kokonaan tuosta vaan?

  Olen ollut 5 vuotta samassa firmassa vakituisena ja alkuun kaikilla oli työterveyshuolto. Kolmisen vuotta sitten se kuitenkin yhtäkkiä poistettiin osa-aikaisilta, joilla on vakituisia tunteja alle 18h/vko.
  Työ on raskasta fyysistä työtä, joten kaikenlaisia ongelmia voi ilmaantua (siitäkin huolimatta, että tunteja on vähän).

  Työnantaja ei ole perehdyttänyt työntekijöitä ollenkaan (ei ainakaan minua) esim. oikeaan työergonomiaan, tai/ja seuraa millään tavalla miten työ sujuu siltä osin ja tarvitaanko ohjausta.
  Moni alalla työskentelevä on myös täysin kouluttamaton.

  Osa-aikaiset tekevät kuitenkin välillä myös tuurauksia, jolloin tuntimäärä nousee yli sen maagisen 18h/vko (pääsemättä silti työterveyden asiakkaaksi).

  Onko tämä oikein?

  • Kati Mattinen
   Reply

   Lakisääteinen työterveyshuolto on järjestettävä kaikille työntekijöille mutta työnantaja saa päättää, miten laajaa vapaaehtoista työterveyshuoltoa se tarjoaa työntekijöilleen. Osa-aikatyöntekijöitä ei saa kuitenkaan pelkästään työajan pituuden perusteella asettaa muita heikompaan asemaan ilman perusteltua syytä.

   lakimies
   Kati Mattinen

Kommentoi