työntekijän oleskeluluvan, tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan, TEM 0.54 -lomake, oleskelulupahakemuksen käsittelyä, työnantaja Neuvontapalvelut, Yritykset

Työnantaja, näin nopeutat työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelyä

Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen on kaksivaiheinen prosessi, jossa TE-toimisto tekee hakemukseen osapäätöksen, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto ratkaisee asian lopullisesti. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka koostuu työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan että työntekijän edellytysten arvioinnista.
Anette Laiho
FacebookTwitterLinkedIn

Työntekijän oleskelulupaa voi hakea vain työntekijä itse, mutta hän tarvitsee työnantajalta esimerkiksi hakemukseen liitettävän selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista (TEM 0.54 -lomake, valitse lomakkeesta kohta ”Liite työntekijän oleskelulupahakemukseen”).

TEM 0.54 -lomakkeen täyttämisessä tulee noudattaa erityistä tarkkuutta, koska hakemuksen käsittely viivästyy, jos siihen tarvitsee pyytää lisäselvitystä.

Lomakkeen kaikkiin kohtiin tulee vastata huolellisesti. Ilmoitettujen työsuhteen ehtojen tulee olla samat kuin työsuhteessa tosiasiallisesti sovellettavat työsuhteen ehdot. Esimerkiksi pääasiallisten työtehtävien tulee olla ilmaistuna lomakkeessa selkeästi esimerkiksi ”kokki” ja jos pääasiallisia työtehtäviä on useita esimerkiksi “siivous ja ruuanlaitto”, tulee työtehtävien jakautuminen ilmoittaa prosentteina kuhunkin työtehtävään käytettävästä työajasta.

kausityöntekijä, vuokratyöntekijä, kolmannen maan kansalainen, IHH,

Täytä TEM 0.54 -lomake huolellisesti, muistuttaa Counselling Service Officer Anette Laiho, joka vastaa yritysten kysymyksiin IHH:n työnantajaneuvonnassa.

Allekirjoitusoikeuden omaavan yrityksen vastuuhenkilön tulee allekirjoittaa TEM 0.54 -lomake. Jos työnantaja haluaa allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden määrän olevan suurempi, tulee vastuuhenkilön toimittaa TE-toimistolle lista henkilöistä, jotka voivat allekirjoittaa TEM 0.54 -lomakkeen.

TE-toimisto arvioi, onko työnantajalla realistiset edellytykset ja tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan. Näiden selvittämiseksi TE-toimisto voi pyytää työnantajalta lisäselvityksiä.

Mikäli hakemuksen käsittelyä halutaan nopeuttaa, tulee työnantajan toimittaa hakemuksen yhteyteen lisäksi ainakin seuraavat liitteet, joilla osoitetaan työnantajavelvoitteiden hoitamisen edellytyksiä:

  • Todistus verojen maksamisesta tai mahdollinen verottajan kanssa laadittu maksusuunnitelma verojen maksamisesta
  • Todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen maksamisesta (työeläke- ja tapaturmavakuutustodistus) tai mahdollinen vakuutusyhtiön kanssa laadittu maksusuunnitelma
  • Todistus lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä
  • Selvitys työnantajan aiemmista yrityksistä rekrytoida työvoimaa tehtävään, johon hän nyt hakee työvoimaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta (ensimmäisen työntekijän oleskelulupahakemuksen yhteydessä)
  • Kuukausittaiset palkkalaskelmat edellisen luvan voimassaolon ajalta, joista näkyy vähintään seuraavat tiedot: maksajan ja saajan nimi, tunti- ja/tai kuukausipalkka mahdollisine eriteltyine lisineen, työntekijän tekemä työtuntimäärä, ennakonpidätys sekä lakisääteiset vakuutusmaksut (työntekijän jatko-oleskelulupahakemuksen yhteydessä)
    Tarkastathan lisäksi Maahanmuuttoviraston työntekijän oleskelulupahakemusohjeistuksen.

Lähde: Uudenmaan TE-toimisto, Työlupa-asiat

Työnantajien neuvontapalvelu toimii osana International House Helsinkiä (www.ihhelsinki.fi)

Palvelu tarjoaa pk-seudulle muuttaville kansainvälisille työntekijöille suurimman osan alkuvaiheen viranomaispalveluista. Kauppakamari vastaa IHH:n työnantajaneuvonnasta.

IHH:n työnantajaneuvontapalvelun yhteystiedot:

ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi,

puh. +358 40 922 0276

työntekijän oleskeluluvan, tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan, TEM 0.54 -lomake, oleskelulupahakemuksen käsittelyä

Työnantaja, muista nämä ulkomaalaisen työntekijän palkkauksessa!

Työnantaja, muista nämä ulkomaalaisen työntekijän palkkauksessa!