Toiminimen lopettaminen, kirjanpito ja yksityisotto, yksityisostot arvonlisäverotuksessa, lopettamisilmoitus, verot, vuosi-ilmoitus, veroilmoitus Neuvontapalvelut

Toimiva taloushallinto tukee yrityksen kasvua

Reaaliaikaisella kirjanpidolla raportteineen ja ennusteineen on erittäin tärkeä merkitys kasvuyritykselle niukan käyttöpääoman ja kassahallinnan riittävyyden kannalta. Useinkaan toiminta ei ole heti aluksi kannattavaa.
Teija Kerbs, kirjanpidon asiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Kasvavalle yritykselle paras vaihtoehto on ulkoistaa taloushallinto oikein valitulle kumppanille. Kirjanpito ei saa kuvata vain mennyttä aikaa, vaan tilannetta tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

Kun valitset kumppania, muista tarpeesi oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Kuvaa kasvutavoitteesi taloushallintoa tarjoavalle yritykselle selkeästi.

Miten liikevaihdon, markkinaosuuden, investointien, henkilöstön ja toimipaikkojen määrän oletetaan kasvavan?

Millaista kustannuslaskentaa ja kannattavuusseurantaa on ajateltu?

Mitä apua saat raporttien automaattiseen ja reaaliaikaiseen tulkitsemiseen sekä tarvittaviin toimenpide-ehdotuksiin?

Mitä raportoidut luvut kertovat ja millaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä?

Pystyykö nykyinen kumppani hoitamaan yrityksen taloushallintoa kasvun edellyttämällä tavalla?

Konsultoiko kumppani myös verotukseen liittyvissä kysymyksissä?

Yritys tekee itse toimintasuunnitelmansa ja budjetin sekä päivittää ennusteita. Niiden tekemiseen ja seurantaan tarvittavat välineet integroidaan taloushallinnon järjestelmään.

Taloushallinnon järjestelmän on oltava joustava ja kustannustehokas. Aluksi ei ole tarpeellista hankkia kaikkein järeimpiä ohjelman osioita. Lisäosia täytyy olla mahdollisuus ottaa käyttöön nopeasti ja joustavasti.

Kuten kaikessa taloushallinnon palveluiden ulkoistamisesta, palveluista on syytä tehdä kirjallinen sopimus.