Perustajaurakointi tilinpäätöksessä

Suoriteperusteinen tuloutus on pääsääntönä tässä ohjeessa. Huomaa myös vaikka rakentamista ei olisi edes vielä aloitettu, kaupantekohetkellä tehdään osakkeen luovutukseen perustuva kirjaus. Edelleen on mahdollista myös noudattaa kirjanpitolautakunnan ohjetta Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella 9/2008. Ohjetta noudatettava Uusi yleisohje huomioi kirjanpitolakiin ja -asetukseen vuonna 2016 tulleet muutokset sekä uuden pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä annetun asetuksen määräykset. … Jatka artikkelin Perustajaurakointi tilinpäätöksessä lukemista