Oleskeluoikeuden, Pohjoismaiden kansalaiset, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan, alakohtaiset työehtosopimukset Neuvontapalvelut, Yritykset

Palkkaisinko ulkomaalaisen?

Mitä työnantajan on tiedettävä palkatessaan ulkomaalaisen työntekijän?
Kirsi Parnila
FacebookTwitterLinkedIn

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei ­loppujen lopuksi eroa suuresti suomalaisen työntekijän palkkaamisesta. Suomen lait ja alakohtaiset työehtosopimukset sitovat työnantajaa, vaikka työntekijä olisi ulkomaalainen. Näin ollen ulkomaalaiselle työntekijälle maksettavan palkan on oltava vähintään noudatettavan työehtosopimuksen mukainen tai työehtosopimuksen puuttuessa tavanomainen ja kohtuullinen, kuitenkin vastattava tasoa, jota noudatetaan vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin.

Kesäduunarit tulevat – työnantajan tsekkilista 2

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei ­loppujen lopuksi eroa suuresti suomalaisen työntekijän palkkaamisesta, kertoo lakimies Kirsi Parnila.

Ennen ulkomaalaisen työntekijän palkkaamista työnantajan on varmistuttava, että henkilöllä on vaadittava oleskelulupa Suomessa oleskeluun ja työskentelyyn tai että hän ei tarvitse oleskelu­lupaa. EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa.

Pohjoismaiden kansalaiset rekisteröivät oleskeluoikeutensa maistraatissa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat pääsääntöisesti työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan. Oleskelu­oikeuden voi tarkistaa pyytämällä työntekijää näyttämään voimassa olevan oleskelulupakortin tai oleskelulupatarran passissa.

Oleskeluluvasta ilmenee, millaista työtä työn­tekijä voi tehdä ja montako tuntia hän voi viikossa työskennellä. Työnantaja ei voi hakea työntekijän puolesta oleskelulupaa, mutta esimerkiksi työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan hakemiseksi työntekijä tarvitsee työnantajalta työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen.

Jos työnantaja työllistää laittomasti maassa oleskelevan henkilön, työnantajalle voidaan määrätä 1 000–30 000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Työnantajan on ilmoitettava työnteon keskeiset ehdot viivytyksettä työntekijän palkkaamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, kun palkattava on muun kuin EU/ETA-maan kansalainen. Työn­antajan on ilmoitettava luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle muun kuin EU/ETA-maan kansalaisen työn­tekijän nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Tiedot ulkomaalaisesta työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista tulee säilyttää neljä vuotta työsuhteen päättymisestä niin, että ne ovat helposti työsuojeluviranomaisen tarkistettavissa.

Työlupien käsittely on  ruuhkautunut Uudenmaan TE-toimistossa

Työlupien käsittely on ruuhkautunut Uudenmaan TE-toimistossa

Lue myös:

Työnantaja, muista nämä ulkomaalaisen työntekijän palkkauksessa!

Työnantaja, muista nämä ulkomaalaisen työntekijän palkkauksessa!

Website Comments

 1. Margit-Kristi Gasbarra
  Reply

  Onko tässä pieni ristiriita: ”Ennen ulkomaalaisen työntekijän palkkaamista työnantajan on varmistuttava, että henkilöllä on vaadittava oleskelulupa Suomessa oleskeluun ja työskentelyyn tai että hän ei tarvitse oleskelu­lupaa” ja samalla on todetaan ”Työnantaja ei voi hakea työntekijän puolesta oleskelulupaa, mutta esimerkiksi työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan hakemiseksi työntekijä tarvitsee työnantajalta työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen.”
  Saako sitten laatia työsopimuksen mikäli työnantaja tarjoaa töitä, mutta henkilöllä puuttuu oleskelu-/työlupa?

  • Essi Lindqvist
   Reply

   Kiitos kommentistasi. Voimassa oleva oleskelulupa on edellytys sille, että henkilö voi oleskella ja työskennellä laillisesti Suomessa. Toisaalta henkilö tarvitsee työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen, jotta hän voi hakea oleskelulupaa työnteon perusteella. Sen vuoksi työsopimukseen voidaan mahdollisesti yleisellä tasolla kirjata, että työsuhteen voimassaolon edellytyksenä on voimassa oleva työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa. Kirsi Parnila, lakimies

   • Jussi Ruuskanen

    Toisaalta työsopimus ei ole tarpeellinen haettaessa työntekijän oleskelulupaa. Työnantaja vakuuttaa työnteon keskeiset ehdot liitelomakkeella työntekijän oleskelulupahakemukseen (TEM-lomake).

Kommentoi