Jukka Koivumäki Neuvontapalvelut

Näin verotus muuttuu ensi vuonna

Ensi vuoden talousarvioesitys käsiteltiin syksyllä, ja varsinaiset verolait vahvistetaan tässä kuussa. Talousarvioesityksen ja hallituksen esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2017 muun muassa seuraavat muutokset.
Jukka Koivumäki, veroasiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysverotus ja arvonlisäverotus

Henkilöyhtiöiden yhtiömiehille, elinkeinon-, maatalouden-, metsätalouden- ja porotalouden harjoittajille tulee yrittäjävähennys. Vähennys on 5 % verotettavasta tulosta tappioiden vähentämisen jälkeen.

Kiky-sopimukseen liittyen työnantajan työntekijälleen 6 kuukauden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen järjestämä terveydenhoito on verovapaa etu. Säädettyjen kriteerien täyttyessä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanotulle työntekijälle voidaan tarjota verovapaasti koulutusta tai valmennusta helpottamaan uudelleentyöllistymistä.

Pienelle yritykselle tulee mahdollisuus käsitellä arvonlisäverolliset myynnit ja ostot maksuperusteen mukaisesti. Mahdollisuus koskee vain Suomessa verotettavia ostoja ja myyntejä. Pienen yrityksen liikevaihtoraja on 500 000 euroa.

Oma-aloitteisiin veroihin tulee oma verotusmenettelylaki. Verotuksen menettelyt yhdenmukaistuvat. Muutoksia tulee muun muassa verojen ilmoittamiseen, virheiden korjaamisiin, määräaikojen laskentaan, seuraamusmaksuihin ja muutoksenhakuun. Apteekkimaksu muuttuu apteekkiveroksi ja tulee Verohallinnolle perittäväksi. Muutos liittyy Verohallinnon tietojärjestelmäuudistukseen (Valmis-hanke).

Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia helpottamaan säädetään metsälahjavähennys. Tietyissä tilanteissa osa metsätilan luovutuksesta määrätystä lahjaverosta voidaan vähentää tulevista metsätalouden pääomatuloista. Sukupolvenvaihdoksia helpotetaan myös perintö- ja lahjaverotaulukon veroasteikkoja keventämällä. Lisäksi lahjaverotuksessa pienimmän verotettavan lahjan määrä nostetaan 4 000 eurosta 5 000 euroon.

Henkilöverotus

Työtulo- ja perusvähennystä korotetaan. Tulonhankkimisvähennys nousee 750 euroon. Eläketulon lisävero alenee 5,85 %:iin ja lisäveron tuloraja nousee 47 000 euroon. Kotitalousvähennyksen korvausprosentti nousee työsuorituksesta 50 %:iin ja palkoista 20 %:iin.

Asuntolainan korkovähennysoikeus alenee 10 %-yksiköllä. Koroista vähennyskelpoista on vuonna 2017 enää 45 %.

Seuraa näitä!

Yritysten laskuja varastettu kirjelaatikoista

Poliisi suosittelee, että laskuja paperisina asiakkaille lähettävät yritykset toimittaisivat laskut postin palvelupisteisiin, eikä niitä jätettäsi kirjelaatikoihin. Laskuja on viety kirjelaatikoista ja muutettu saajatietoja. Ohje koskee kaikkia suomalaisyrityksiä.

Ohje työterveyshuollon etäpalveluihin

Uusi ohje kertoo työterveyshuollossa toimiville ammattihenkilöille ja asiantuntijoille, miten ja millä kriteereillä ehkäiseviä palveluja työterveyshuollossa voidaan antaa digitaalisina etäpalveluina.

Uusi hankintalaki jo eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi on juuri nyt eduskunnan käsiteltävänä. Tällä hetkellä on menossa valiokuntavaihe. Uuden lain voidaan arvioida tulevan voimaan ensi vuoden alussa.

EU:n yhtenäispatentti viivästyy

Ison-Britannian ero EU:sta lykkää Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmän syntymistä tai pahimmillaan uhkaa jopa kokonaan kaataa sen. Yritysten kannalta nykytilanne jatkuu eli jokaiseen jäsenmaahan on haettava erillinen patenttisuoja. Yhtenäispatentin avulla olisi mahdollista yhdellä hakemuksella saada suoja kaikkiin mukaan liittyneisiin EU-maihin.