marko silen, johtaja, neuvontapalvelut, helsingin seudun kauppakamari, rahanpesu, lakimuutos, eduskunta
Neuvontapalvelut, Yritykset

Näin teet jälleenmyyntisopimuksen ja turvaat maksusi

Jälleenmyyntisopimuksessa tuotteen valmistaja myy tavaran jälleenmyyjälle, joka taas omalla riskillään pyrkii myymään tuotteen eteenpäin. Usein sovitaan tietty markkina-alue tai asiakkaat, joiden parissa jälleenmyyjä toimii. Valmistajan näkökulmasta keskeinen kysymys on maksun saaminen myydystä tuotteesta, ja taas jälleenmyyjän näkökulmasta kohtuulliset maksuehdot.
Marko Silen, johtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Valmistajalle paras vaihtoehto olisi tuotteen maksaminen kokonaan ennakkoon. Tällöin valmistajalle ei jäisi riskiä jälleenmyyjän joutumisesta maksukyvyttömäksi tai konkurssiin. Jos tuotteet on myyty ns. laskua vastaan jälleenmyyjälle eli annettu maksuaikaa ja toimitettu tuotteet, jäävät ne konkurssitilanteessa konkurssipesään ja valmistaja voi saada vain mahdollisen jako-osuuden riippuen konkurssipesän varallisuudesta. Ennakkomaksu ei kuitenkaan usein ole taloudellisesti mahdollista jälleenmyyjän maksukyvyn kannalta.

Turvaava kaupankäyntitapa valmistajan näkökulmasta on myös remburssikauppa. Remburssikaupassa ostajan pankki takaa maksun saamisen. Haittapuolena on remburssin kustannukset, koska ostajan pankki joutuu varautumaan mahdolliseen luottoriskiin. Remburssia muistuttaa pankkitakaus siinä mielessä, että takaajapankki sitoutuu ongelmatilanteessa jälleenmyyjän puolesta suorittamaan kauppahinnan valmistajalle. Pankki vaatii jälleenmyyjältä taas vakuuksia ennen takauksen antamista.

Yksi mahdollinen tapa suojautua ostajan maksukyvyttömyyden varalta on luottovakuutus. Luottovakuutus on tarkoitettu yleensä lyhytkestoisten myyntisaatavien turvaamiseksi. Luottovakuutusyhtiöt arvioivat asiakkaan taloudellisen tilanteen ja seuraavat sen kehittymistä luottovakuutuksen aikana. Yleensä annetaan luottoraja, jonka puitteissa voidaan käydä kauppaa. Jälleenmyyntisuhteessa luottovakuutuksen hankkii jälleenmyyjä.

Valmistaja voi pyrkiä turvaamaan maksun saamista myös pidättämällä omistusoikeuden itsellään jälleenmyyjälle toimitettavaan tuotteeseen. Yleensä käytetään sopimuslauseketta jossa myyjä pidättää omistusoikeuden itsellään, kunnes koko kauppahinta on maksettu ja todetaan edelleen, ettei ostajalla ole oikeutta luovuttaa tuotetta eteenpäin ennen kauppahinnan maksamista. Omistuksen pidätyksen suoja on kuitenkin rajallinen eikä siitä ole hyötyä, jos jälleenmyyjä on kuitenkin myynyt jo tuotteet eteenpäin.

Tuotteen ollessa vielä rahdinkuljettajalla voi myyjä käyttää ns. pysäyttämisoikeutta. Kauppalain mukaan voidaan estää tuotteen luovuttamisen rahdinkuljettajalta ostajalle, jos ostajan taloudellinen asema on niin olennaisesti muuttunut, että kauppahinta voi jäädä maksamatta. Pysäyttämisoikeuden käytöstä on ilmoitettava ostajalle ja jatkettava toimitusta, jos ostaja asettaa kauppahinnasta vakuuden.