Työnantajan järjestämä työterveyshuolto Neuvontapalvelut

Miten palkkaan kesätyöntekijän?

Kati Mattinen, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Onko alle 18-vuotiaan nuoren oikeutta työntekoon rajoitettu?

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työsuhteisiin sovelletaan nuoria työntekijöitä koskevia erityissäännöksiä. Nuori työntekijä saa tehdä vain työtä, joka ei ole hänen kehitykselleen vahingollista. Laissa nuorista työntekijöistä säännellään muun muassa työajan pituutta, sijoittelua ja lepoaikaa. Työnantajan on huolehdittava riittävästä opetuksesta ja ohjauksesta työhön.

Pitääkö kesätyöntekijän kanssa tehdä kirjallinen työsopimus?

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, mutta suullinenkin työsopimus on pätevä. Jos työsuhde on voimassa yli kuukauden, työnantajan on oma-aloitteisesti annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos ne eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta. Tällaisia ehtoja ovat mm. pääasialliset työtehtävät, sovellettava työehtosopimus ja palkan määräytymisperuste.

Jos työsopimusta ei tehdä kirjallisesti, työnantajan on esitettävä nuorelle eli alle 18-vuotiaalle työntekijälle tämän tai huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä. 15-vuotias saa tehdä työsopimuksensa itse. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai nuori itse huoltajan luvalla. Huoltaja voi kuitenkin purkaa nuoren työntekijän työsopimuksen, jos se on tarpeen tämän kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Kertyykö kesätyöstä eläkettä?

Työeläkkeen kertyminen alkaa 18-vuotiaana. Vuonna 2014 eläkemaksun suuruus on 5,55 % ja sitä peritään 18 vuotta täyttäneeltä työntekijältä täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä palkanmaksupäivästä lukien.

17 vuotta täyttäneen työntekijän palkasta peritään myös työttömyysvakuutusmaksu, jonka suuruus on 0,5 prosenttia palkasta. Myös työttömyysvakuutusmaksua peritään täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lähtien.