compliance, yritysten kansainvälistyminen Neuvontapalvelut, Vaikuttaminen, Yritykset

Mitä on compliance?

Suomeksi compliance voitaisiin määritellä ”lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi”.
Marko Silen
FacebookTwitterLinkedIn

Miksi sanaa käytetään suomalai­sissakin yrityksissä koko ajan enemmän? Miksi laaditaan compliance-ohjelmia ja palkataan compiliance officereja? Eikö ole itsestään selvää, että lakeja ja yrityksen omia sääntöjä noudatetaan?

Syitä on monia. Yritystä koskevien lakien sekä viranomaismääräysten määrä lisääntyy koko ajan, vaikka paljon on puhuttu normien purusta. Yritysten ja muidenkin organisaatioiden kansainvälistyminen moninkertaistaa noudatettavan lainsäädännön määrän. Konsernirakenteista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta seuraa, että suomalaiselle konsernin emoyhtiölle saattaa aiheutua kielteisiä seurauksia myös ulkomaisten tytäryhtiöiden toimista.

Compliance riskit voivat realisoitua asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden menetyksinä, sakkoina, vahingon­korvauksina, toimilupien menetyksinä ja yrityksen arvon laskuna. Myös maineriskeistä ollaan koko ajan tietoisempia. Someaikana on entistä vaikeampaa korjata jo syntyneitä mainevahinkoja. Sekään ei välttämättä riitä että toimitaan jonkun maan lakien mukaan – pitäisi pystyä toimimaan myös eettisesti oikein suuren yleisön mielestä.

Konkreettisesti puhutaan toimi­vasta tietosuojasta, ympäristö­määräysten ja työlainsäädännön noudattamisesta, sisäpiiritiedon käytön estämisestä, korruption ja lahjonnan torjumisesta, rahan pesun ja terrorismin estämisestä jne. Lista on pitkä ja vaihtelee tietysti yrityksen toimialan ja toiminnan laajuuden mukaan.

Mitä sitten yritys voi tehdä? Useat yritykset ovat laatineet compliance-ohjelmia. Ohjelman laatiminen alkaa riskianalyysille yrityksen kannalta epäsuotuisista tapahtumista.

Compliance-ohjelmassa on yleensä kolme osa-aluetta, jotka ovat ei-toivottavien toimien ehkäiseminen, havaitseminen ja näihin reagoiminen. Yhtiöiden toimintaohjeissa (code of conduct) määritellään yleensä yhtiön yleiset linjaukset, joita ­yhtiön henkilöstön ja usein myös muiden sidosryhmien, kuten alihankkijoiden ja toimittajien, edellytetään noudattavan. Olennaista on tietoisuuden vieminen yksilötasolle asti.

Yksittäisten henkilöiden päätöksillä ja teoilla voi olla seurauksia koko yrityksen kannalta.

Seuraa näitä

Palkkaa vai työkorvausta?

Verohallinto on julkaissut ­uuden ohjeen, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Ohje korvaa 4.4.2016 annetun samannimisen ohjeen.

Sosiaaliturva­sopimukset muuttuivat

Sosiaaliturvasopimukset Kiinan ja Etelä-Korean kanssa ovat muuttuneet. Kiinaan ja Etelä-Koreaan lähetetylle työntekijälle on jo nyt mahdollista hakea Eläketurvakeskukselta lähetetyn työntekijän todistusta joko sähköisesti tai perinteisesti paperimuodossa. Hakemuksia ratkaistaan helmikuun alusta alkaen.

Joukkorahoituslailla lisää vaihtoehtoja

Vuoden alusta voimaan tullut joukkorahoituslaki tuo erityisesti alkuvaiheen yrityksille uusia rahoitusmahdollisuuksia.

Uusi velvoite työnantajille

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus tarkoittaa sitä, että irtisanovan työnantajan, joka työllistää vähintään 30 työntekijää, on joko järjestettävä itse tai hankittava ulkopuoliselta palveluntarjoajalta sellaista opastusta/koulutusta/valmennusta, joka auttaa vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa ollutta irtisanottavaa henkilöä työllistymään uudelleen.


Lue myös:

Älykäs asiakirja torppaa turhat sopimusriskit

Älykäs asiakirja torppaa turhat sopimusriskit

Epäselvä lasku tuli – pitääkö ihan oikeasti maksaa?

Epäselvä lasku tuli – pitääkö ihan oikeasti maksaa?

 

Mikä on sopimuksen idemnity-ehto?

Mikä on sopimuksen indemnity-ehto?

Mikä on asemavaltuutus?

Mikä on asemavaltuutus?