Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (jäljempänä YksitL) säädetään millä edellytyksin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, ja miten näitä tietoja käsiteltäessä tulee toimia. Henkilötietojen käsittelyssä on lisäksi noudatettava tällä hetkellä vielä henkilötietolain säännöksiä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018 ja henkilötietolaki tullaan sen myötä kumoamaan. Tietojen kerääminen ja käsittelyn tarve Työnantaja saa käsitellä ainoastaan … Continue reading Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?