Lainsäädännön muutokset Neuvontapalvelut, Vaikuttaminen, Yritykset

Lainsäädännön muutokset vaativat ennakointia

Kauppakamarin yksi keskeisistä tehtävistä on vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yrityksiä hyödyttävällä tavalla. Kun on kyse lainsäädännön muutoksista, avainsana on ennakointi.
FacebookTwitterLinkedIn

Tehokkainta on vaikuttaa yrityksiä koskeviin asioihin mahdollisimman aikaisin valmisteluvaiheessa. Yleensä aikajänne uuden lainsäädännön valmistelussa on noin 2-3 vuotta.

– Se edellyttää toimivia yhteistyösuhteita eri viranomaisten kanssa. Vaikuttamistyössä henkilökohtaiset kontaktit ja kumppanuus ovat ensiarvoisen tärkeitä, tietää vaikuttamistyön konkari, kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Kauppakamari voi myös myötävaikuttaa lain muuttamiseen tuomalla esiin lainsäädännön epäkohtia.

– Esimerkiksi vähittäiskaupan aukiolon vapauttamista edelsi kauppakamareiden pitkäjänteinen työ. Toimme esiin aukioloa rajoittaneen lainsäädännön aiheuttamia käytännön ongelmia sekä vaadimme yrityksiä eriarvoistavan lainsäädännön muuttamista.

Yleisin vaikuttamiskeino lainsäädännön valmistelussa on lausuntojen antaminen yrityksiä koskevista selvityksistä tai hallituksen esityksistä. Jossain tapauksissa kauppakamari voi myös osallistua varsinaiseen lainvalmisteluun ministeriön työryhmän jäsenenä.

– Viimeisin esimerkki on kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskevan lainsäädännön valmistelu. Sitä koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan vähittäiskaupan sijainnin sääntelyyn merkittäviä kevennyksiä, työryhmässä kauppakamareita edustanut Pasuri kertoo.

Kauppakamarin toiminnassa vaikuttaminen, jäsenneuvonta sekä koulutus-, kustannus- ja tietopalvelut muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

 

Jäsenyritykset valmistetaan muutoksiin

Tulevien lainsäädännön muutosten ennakointi on myös keskeinen osa kauppakamarin neuvontapalveluita. Kun maan hallitus on antanut esityksen eduskunnalle uudeksi yrityksiä koskettavaksi laiksi, tiedotamme asiasta jäsenillemme viestintäkanavissamme, kuten www.kauppakamari.fi-verkkolehdessämme.

Aikaa uuden lainsäädännön voimaan tuloon on tällöin noin vuoden verran.

– Yleensä tässä vaiheessa ne yritykset, jotka näkevät asian vaikuttavan liiketoimintaansa, ovat yhteydessä neuvonnan lakimiehiin ja asiantuntijoihin, kertoo neuvontatiimin esimies, johtaja Marko Silen.

Samaan aikaan koulutustoimintakin alkaa valmistautua. Ensimmäiset koulutukset asiasta pidetään 6-12 kuukautta ennen lain voimaan tuloa.

– Yleensä suurin kiinnostus tulla koulutukseen on lain voimaantulon hetkellä. Verotuksen, taloushallinnon ja työsuhdeasioiden koulutukset pitää useimmiten neuvontatiimimme asiantuntija. Hyvissä ajoin myös pohditaan, kirjoitetaanko uudesta asiasta tietokirja ja miten valmistaudutaan KauppakamariTiedon päivittämiseen.