Toiminimen lopettaminen, kirjanpito ja yksityisotto, yksityisostot arvonlisäverotuksessa, lopettamisilmoitus, verot, vuosi-ilmoitus, veroilmoitus Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä uudistuvasta kirjanpitolaista

Teija Kerbs, kirjanpidon asiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Kirjanpitolain uudistus tuli ajankohtaiseksi, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat uuden tilinpäätösdirektiivin 2013/34/EU. Tämä direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan 20.7.2015

Mikä muuttuu?

Yritysten kokoluokat ja niille asetetut vaatimukset. Kirjanpitoasetuksen rinnalle on tullut oma asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Myös vanhentuneita käsitteitä on päivitetty ja lakiin on tullut uusia pykäliä sekä jotain myös poistunut.

Mitkä ovat suurimmat muutokset?

Kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevat tuloslaskelma- ja tasekaavamuutokset, poistoaikarajoitukset aineettomien hyödykkeiden osalta sekä liitetietoihin tulevat muutokset, kuten liitetietotositteet.

Pienyrityksiä suuremmille yrityksille annettavat mahdollisuudet käsitellä rahoitusleasing tietyissä tilanteissa myös taseessa. Lisäksi samaan ryhmään kuuluville yrityksille mahdollisuus käypään arvoon merkitsemisestä sijoituskiinteistöissä ja rahoitusvälineissä sekä rahoituslaskelman laatimisvelvollisuuden rajan nostaminen nykyisestä.

Missä mennään nyt?

Mahdollisia muutoksia lakiin tulee vielä  työ- ja elinkeinoministeriön pyytämien lausuntojen perusteella. Kun lakiesitys on muokattu, TEM antaa lakiesityksen hallitukselle, joka esittää sen edelleen eduskunnalle. Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa, joten kiire lakiehdotuksen kanssa tulee.

Jää nähtäväksi, saadaanko Suomessa tilinpäätösdirektiivin edellyttämät lakimuutokset voimaan heinäkuussa.