Sopiiko Ruotsin valinnanvapauslaki meille? Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä uudesta hankintalaista

MARKO SILEN, JOHTAJA
FacebookTwitterLinkedIn

Mitä uusi hankintalaki tarkoittaa yrityksille?

Yritysten kannalta merkittäviä muutoksia olisivat esimerkiksi:

  • hankintalain soveltamisraja eli kansallinen kynnysarvo nousisi tavara-ja palveluhankinnoissa 60 000 euroon (nyt 30 000 euroa) ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 300 000 euroon (nyt 100 000 euroa)
  • avoin- ja rajoitettu hankintamenettely pysyisi lähes ennallaan, mutta neuvottelumenettelyä kehitettäisiin ja uutena tulisi vieläkin joustavampi menettely – innovaatiokumppanuus
  • koska kansalliset kynnysarvot nousisivat, pitäisi hankintayksikön perustella, jos osatarjoukset eivät ole mahdollisia
  • lakiehdotuksen mukaan tarjoajien ei tarvitsisi toimittaa selvityksiä ja todistuksia soveltuvuudestaan vielä tarjousvaiheessa, vaan netarkastettaisiin vain tarjouskilpailun voittajalta
  • hankintayksikölle annettaisiin mahdollisuus pyytää tarjoajilta tarjouksen tai osallistumishakemuksen puutteiden tai virheiden korjaamista (lähinnä muotovirheet)
  • jatkovalitukselle markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi valituslupa

Mistä lisätietoa ?

Yritysten, jotka osallistuvat julkisiin tarjouskilpailuihin, kannattaa osallistua tänä syksynä ja ensi vuoden keväällä pidettäviin koulutuksiin uudesta hankintalaista. Hankintalakia koskevat ohjeet ja kirjallisuus päivitetään, kun eduskunta on hyväksynyt uuden hankintalain.

Mikä on valmistelutilanne?

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi 13.5.2015. Syynä hankintalain uudistamiseen ovat EU:n direktiivimuutokset, jotka on saatettava kansallisesti voimaan keväällä 2016.