Johanna Marin-Hyppönen Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä kasvuyrityksen julkisista rahoituslähteistä

Johanna Marin-Hyppönen, asiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Mitkä ovat kasvuyrityksen julkiset rahoituslähteet Suomessa?

Merkittävimmät kansalliset rahoituslähteet kanavoituvat Team Finland -verkoston kautta. Finnvera tarjoaa lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita sekä avustusta kv-hankkeisiin Venäjällä. Tekesin innovaatiorahoitusta voi saada tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun.

Suomen Teollisuussijoitus sijoittaa lupaavimpiin yrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Ely-keskuksen kehittämisavustusta voi hakea kehittämishankkeeseen, jolla on merkittävät kehitysvaikutukset hakijan liiketoimintaan. Finnfund tarjoaa puolestaan lainaa ja pääomaa taloudellisesti kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Finnpartnershipin liikekumppanuustuki on kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden selvitys- ja kehitysvaiheisiin.

Team Finlandin uusi Lets Grow-ohjelma on suunnattu hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleville pk-yrityksille, jotka panostavat vahvasti kansainväliseen kasvuun.

Mitkä ovat keskeisimmät kasvuyrityksille soveltuvat EU-rahoitusohjelmat?

Horisontti 2020 –ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita, jotka toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Pk-rahoitusinstrumentti on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tuovat kansainvälisille markkinoille uusia kilpailukykyisiä tuotteita tai ratkaisuja. Life-ohjelmasta rahoitetaan ympäristön- ja luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyviä hankkeita.

Luova Eurooppa -ohjelma tähtää kulttuurin ja luovien alojen kestävään kasvuun. Verkkojen Eurooppa -ohjelman avulla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne- ja digitaaliseen runkoverkostoon. COSME -ohjelman tarkoituksena on edistää pk-yritysten kansainvälistymistä, sekä parantaa pk-yritysten pääoma- ja lainarahoituksen saatavuutta.

Keneen voi ottaa yhteyttä?

ELY-keskuksissa toimiviin Team Finland –koordinaattoreihin  www.team.finland.fi ja Enterprise Europe Networkin asiantuntijoihin www.EnterpriseEurope.fi