Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä johtajasopimuksista

Mika Lahtinen, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

1. Mikä on johtajasopimus?

Yleisesti se on sopimus, joka tehdään organisaatiossa johtavassa asemassa olevan henkilön kanssa. Johtaja-asemassa oleva henkilö käyttää yleensä päätöksentekovaltaa toimimassaan organisaatiossa ja saattaa edustaa organisaatiota. Varsinainen johtajasopimusnimike ei kuitenkaan välttämättä vielä kerro johtaja-asemasta ja henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Laissa sopimusta ei määritellä.

2. Johtaja-aseman merkitys?

Johtajan asema riippuu siitä, onko kyseessä toimielintyyppinen toimitusjohtaja vai työsuhteessa oleva toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on toimielin silloin, kun toimitusjohtajasta on säädetty asianomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa laissa. Esimerkiksi osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajat ovat toimielimiä kuten myös uuden joulukuun alussa voimaan tulleen säätiölain mukaiset toimitusjohtajat. Sen sijaan tällä hetkellä voimassaoleva säätiölaki eikä esimerkiksi yhdistyslaki tunne toimitusjohtaja -nimistä toimielintä, vaan tällaiset toimitusjohtajat ovat työsuhteessa.

Mikäli toimitusjohtaja on toimielin eikä työntekijä, eli toimitusjohtajalla ei ole työsuhdeturvaa eikä työlainsäädäntö lähtökohtaisesti sovellu.

3. Mitä johtajasopimuksessa sovitaan?

Työntekijäasemassa oleva johtaja saattaa jäädä esimerkiksi työaikalain ulkopuolelle ja häneen voidaan ulottaa normaalia laajempi kilpailukielto. Erityisesti näistä asioista olisi sovittava, kuten myös muista työsopimuksessa yleisesti sovittavista asioista.

Toimitusjohtajasopimuksen tulisi kattaa asiat, joilla voi olla merkitystä toimisuhteessa. Koska työlainsäädäntö ei sovellu, lainsäädäntö ei sääntele kattavasti osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Niistä on sovittava nimenomaisesti toimitusjohtajasopimuksella, eivätkä työlainsäädännön rajoitukset ole voimassa.