kauppakamarilehti, markkinointi, liiketapalautakunta
Neuvontapalvelut, Yritykset

Kismittääkö kilpailijasi menettely?

Kilpailijan menettelytavat saattavat joskus antaa aihetta reagointiin. Esimerkiksi vertaileva markkinointi voi olla harhaanjohtavaa tai kilpailijaa halventavaa. Tai kilpailija saattaa jäljitellä yrityksen tuotepakkausta sillä tavoin, että kuluttaja erehtyy tuotteen kaupallisen alkuperän suhteen.
Paula Paloranta, pääsihteeri
FacebookTwitterLinkedIn

Kilpailijan epäreiluun menettelyyn on syytä puuttua heti. Asia on mahdollista viedä markkinaoikeuteen, mutta nopeammin ja edullisemmin asia ratkeaa Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnassa. Lautakuntakäsittely on luottamuksellista, ja oikeudenkäyntikulutkin pysyvät kohtuullisina, kun osapuolet vastaavat vain omista kuluistaan. Lausunnon saa 2-3 kuukaudessa.

Kompastuskivenä sosiaalinen media

Sosiaalinen media on yrityksille mahdollisuuksia täynnä. Toisaalta verkkoympäristö mahdollistaa myös kyseenalaisten menettelytapojen käyttämisen. Kilpailijan tuotteiden haukkuminen keskustelupalstoilla ei ole hyvän liiketavan mukaista menettelyä. Yrityksen onkin syytä varoa kirjoittelua, joka saattaa kilpailijan tai hänen tuotteensa epäilyttävään valoon.

Vertaileva markkinointi on taitolaji

Vertailevassa mainonnassa korostuu vaatimus esitettävien seikkojen totuudellisuudesta. Tosiasiaväitteet on kyettävä osoittamaan toteen esimerkiksi riittävän tuoreella puolueettomalla tutkimuksella.

Liiketapalautakunta on käsitellyt useita vertailuja koskevia tapauksia. Se on katsonut toteennäytettäviksi tosiasiaväitteiksi seuraavat ilmaisut: ”Maan eniten syöty leipänen”, ”Suomen suosituin ruisleipä”, ”Mikään vaippa ei ole kuivempi kuin X” sekä raskaustestin markkinoinnissa ilmaisu ”helpoin, nopein ja kätevin”. Jos väitteitä ei kyetä näyttämään toteen, markkinointi on hyvän liiketavan vastaista.

Varmista menettelysi asianmukaisuus etukäteen

Jos haluaa varmistaa markkinointinsa asianmukaisuuden etukäteen, liiketapalautakunnalta kannattaa pyytää ennakkolausuntoa.

Erityisesti sosiaalisen median kampanjat voivat antaa aihetta etukäteisarvioon. Sosiaalisessa mediassa pätevät samat säännöt kuin vaikkapa sanomalehti- tai radiomainonnassa.  Mainonnan on oltava tunnistettavissa mainonnaksi.

Liiketapalautakuntaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Onko vertaileva markkinointimme säännösten mukaista? Pitäisikö yrityksemme Instragram-kuviin hankkia suostumus kuvissa esiintyviltä henkilöltä?

Lisätietoa: www.liiketapalautakunta.fi

Miksi liiketapalautakunta?

Luottamuksellinen
Asiantunteva
Nopea
Kustannustehokas
Ei oikeudenkäyntikuluriskiä
Jos asia koskee montaa yritystä, hakemuksen voi tehdä myös yhdessä
Sähköisellä hakemuslomakkeella lausunnon pyytäminen on vaivatonta