Kesälomat koittavat kohta - kuka määrää vuosiloman ajankohdasta? Ajankohtaista, Neuvontapalvelut, Yritykset

Kesälomat koittavat kohta – kuka määrää vuosiloman ajankohdasta?

Reetta Riihimäki
FacebookTwitterLinkedIn

Kuka määrää vuosiloman ajankohdan?

Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, mikäli siitä ei sovita työntekijän ja työnantajan välillä. Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta ennen päätöksen tekemistä. Lähtökohta on, että ensimmäiset 24 vuosilomapäivää (kesäloma) annetaan lomakaudella 2.5.–30.9. ja loput 6 vuosilomapäivää (talviloma) lomakauden ulkopuolella.

Jos työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, on siitä ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista.

Siinä tapauksessa, että kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, voidaan ajankohta ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Silloin kun vuosiloman ajankohdasta sovitaan, vuosilomalaki antaa mahdollisuuden sijoittaa vuosiloman myös lomakauden ulkopuolelle tiettyjen ajanjaksojen puitteissa.

Miten vuosiloma annetaan osittaisella hoitovapaalla tai osa-aikaeläkkeellä olevalle työntekijälle?

Osa-aikatyössä vuosiloma annetaan kuten kokoaikatyössäkin eli lomapäiviä on viikossa kuusi, vaikka työntekijä tekisi esimerkiksi vain kolmen tai neljän päivän työviikkoa. Vuosilomaa kuluu myös työntekijän vapaapäivinä.

Entä miten vuosiloma annetaan työntekijän vapaajakson aikana?

Vuosiloma annetaan lomakausien puitteissa myös työntekijän ollessa esimerkiksi opintovapaalla, vuorotteluvapaalla, vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla. Lomaa ei saa korvata rahassa edellä mainittujen poissaolojen vuoksi.

Äitiys- tai isyysvapaan ajalle vuosilomaa ei saa määrätä ilman työntekijän suostumusta. Jos vuosilomaa ei voida työntekijän äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa vuosilomalaissa säädetyissä aikarajoissa, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.