Hankinta-asioiden julkisuus

Hankinta-asioissa asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta eli ns. julkisuuslakia (621/1999). Lähtökohtana on se että hankintayksikkö on viranomainen, kuten esimerkiksi: valtion hallintoviranomainen tai muu virasto ja laitos valtion liikelaitos kunnallinen viranomainen kunnallinen liikelaitos kuntayhtymä Julkisuus hankinnoissa Julkisuuslakia sovelletaan em. viranomaisten toimintaan sekä niin sanotun asianosaisjulkisuuden että yleisöjulkisuuden osalta. Asianosaisjulkisuus tarkoittaa sitä että tarjouskilpailuun osallistunut saa … Jatka artikkelin Hankinta-asioiden julkisuus lukemista