Jukka Koivumäki Neuvontapalvelut

Budjettiesitys muuttaa verotusta

Valtiovarainministeriö on antanut talousarvioesityksensä ensi vuodelle. Varsinaiset budjettiin liittyvät verolait vahvistetaan loppuvuodesta.
Jukka Koivumäki, veroasiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

Budjettiesityksen ja keväällä pidetyn kehysriihen perusteella verotukseen on tulossa vuodelle 2015 useita muutoksia. Yritysverotuksen osalta edustuskulujen osittainen vähennysoikeus palautetaan takaisin.

Verovuonna 2015 edustuskuluista on tuloverotuksessa vähennyskelpoista taas 50 prosenttia. Tämän vuoden edustuskulut ovat kokonaan vähennyskelvottomia.

Työmatkavähennyksen omavastuu nousee

Henkilöverotukseen on tiedossa kiristyksiä. Työmatkavähennyksen omavastuuta korotetaan 600 eurosta 750 euroon.

Tuloveroasteikon väliaikaisen ylimmän tuloluokan alaraja laskee 100 000 eurosta 90 000 euroon. Samalla tämän väliaikaisen ylimmän tuloluokan voimassaoloaikaa jatketaan vuoteen 2018 saakka.

Ylempi pääomaverokanta nousee prosenttiyksiköllä 33 prosenttiin ja ylemmän pääomaverokannan tuloraja alenee 10 000 eurolla 30 000 euroon.

Valtion tuloveroasteikkoon tehdään inflaatiotarkistus kolmeen alimpaan tuloluokkaan. Työtulo- ja perusvähennystä korotetaan pieni- ja keskituloisille.

Kiristykset syövät kuluttajan ostovoimaa

Perintö- ja lahjaveroasteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi väliaikaiseksi säädetty 1 000 000 euron veroluokka muutetaan pysyväksi.

Yleisen kiinteistöveron ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvovero nousee sekä taksien ja muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennus poistuu. Erilaisia valmisteveroja korotetaan. Voimalaitosvero eli niin sanottu windfall-vero, jota ei ehditty ottaa käyttöön, peruutetaan.

Lapsilisien leikkauksen vastineeksi käyttöön otetaan lapsivähennys tuloverotukseen. Eläketuloista tehtävää kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotetaan.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan aikaisemmin sovitun viiden prosenttiyksikön yksikön lisäksi edelleen viidellä prosenttiyksiköllä. Vähennysoikeutta rajoitetaan siten vuonna 2015 yhteensä 10 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoista on enää 65 prosenttia.