arvolisävero, vähentäminen, Jukka Koivumäki, vero, veroasiantuntija, kauppakamari Neuvontapalvelut

Arvonlisäveron vähennysoikeus

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on tullut muutama päätös liittyen arvonlisäverotuksen vähennysoikeuteen. Päätöksissä on otettu kantaa tapauksiin jossa yhtiöllä on sekä arvonlisäverotonta että arvonlisäverollista toimintaa. Verohallinto antoi 11.3.2016 ohjeen arvonlisäveron vähentämisestä.
Jukka Koivumäki, veroasiantuntija
FacebookTwitterLinkedIn

 

Arvonlisäverojen laaja vähennysoikeus varmistaa sen, ettei arvonlisävero pääse kertaantumaan tuotteen tai palvelun hinnassa. Yritys voi vähentää vain omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan liittyvien hankintojen arvonlisäverot, ellei niiden vähentämistä ole erikseen rajoitettu. Pelkästään verolliseen toimintaan liittyvä arvonlisävero saadaan vähentää kokonaan ja vastaavasti kokonaan vähennysoikeuden ulkopuolelle jäävä liiketoimintaa varten tehdyt hankinnat ovat kokonaan vähennyskelvottomia.

Kielletty on verottomaan toimintaan tai arvonlisäverolain soveltamisalueen ulkopuoliseen toimintaan liittyvien arvonlisäverojen vähentäminen ja muun muassa edustuskulujen, henkilöautojen (tietyin edellytyksin vähennyskelpoista) sekä henkilökunnan asuntojen arvonlisäverotuksen vähentäminen. Konsernitilanteissa on tärkeää, että arvonlisävero vähennetään oikeassa yhtiössä.  Jos yhtiöllä on sekä verollista että verotonta toimintaa, on yleiskuluista jätettävä vähentämättä verottomaan toimintaan liittyvä osuus.

Arvonlisäveron vähentäminen konserneissa

Konserniyhtiöiden arvonlisäverovelvollisuus ja hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus ratkaistaan erikseen ja itsenäisesti kunkin konserniyhtiön kohdalla. Konsernissa suoritettaviin hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on sillä konserniyhtiöllä, jonka arvonlisäverollista liiketoimintaa varten hankinta on tehty. Vähennykseen oikeuttava hankinta voi liittyä suoraan ja välittömästi tiettyyn arvonlisäverolliseen liiketoimeen tai olla konserniyhtiön arvonlisäverollisen liiketoiminnan yleiskulu.

Jos emo on maksanut tytäryhtiön liiketoiminaan liittyvän kulun, niin arvonlisäveron vähennys on sallittua, kunhan tämä tyttärelle kuuluva kulu veloitetaan tyttäreltä arvonlisäverollisella laskulla.

Yleiskulujen vähentäminen

Yleiskulut johtuvat sellaisista ostoista, jotka palvelevat verovelvollisen toimintaa kokonaisuudessaan. Nämä hankinnat voivat palvella sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta toimintaa. Tyypillisiä yleiskuluja ovat yhtiön hallinnosta tai toimitiloista aiheutuneet kulut. Konsernin emoyhtiölle voi syntyä myös emoyhtiönä toimimisen johdosta yleiskuluja.

Jos yhtiön toiminnassa on pelkästään arvonlisäverollista toimintaa, myös yleiskulujen arvonlisävero voidaan vähentää kokonaan. Silloin kun toiminnassa on myös arvonlisäverotonta toimintaa, yleiskulujen vähennysoikeus määräytyy sen perusteella, miten yleiskuluina pidettäviä ostoja voidaan katsoa käytettävän arvonlisäverollisessa toiminnassa.

Jakoperuste vähennyskelpoiseen osuuteen ja vähennyskelvottomaan osuuteen on laskettava siten, että se johtaa aina oikeimpaan lopputulokseen. Eri kuluryhmien välillä voi olla erialisia laskentamenetelmiä sen johdosta. Joissain kuluissa liikevaihtojen suhde antaa parhaimman lopputuloksen, kiinteistön tai huoneiston neliömäärä voi olla ratkaisevassa asemassa tai henkilökunnan työpanoksen suhde voi määrätä perusteen. Yleiskulun arvonlisäveron vähennysoikeuden jakoperuste lasketaan aina kahden desimaalin tarkkuudella.