työperusteisen maahanmuuton luvat, työperäisen maahanmuuton, lupaprosessien käsittelyaika Kansainvälisyys, Yritykset

Ulkomaalaisten lupa-asiat siirtyvät Maahanmuuttovirastolle ensi vuoden alussa

Ulkomaalaisia koskevat lupa-asiat siirtyvät Maahanmuuttoviraston hoidettaviksi vuoden 2017 alusta. Palvelujen keskittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja selkeyttää käsittelyprosessia.
Anniina Mandelin
FacebookTwitterLinkedIn

Kaikki ulkomaalaisia koskevat lupa-asiat siirtyvät Maahanmuuttoviraston hoidettaviksi ensi vuoden alusta lähtien. Maahanmuuttovirastolle siirtyvät aiemmin poliisin hoitamat tehtävät, kuten kaikki Suomessa haettavat oleskeluluvat ensimmäisestä oleskeluluvasta jatko- ja pysyviin oleskelulupiin. Lisäksi kansalaisuushakemusten ja -ilmoitusten vastaanotto, EU-kansalaisten rekisteröinti ja EU-kansalaisten perheenjäsenten oleskelukorttihakemukset Suomessa siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

Jatkossa Maahanmuuttovirasto hoitaa myös muukalaispasseihin ja pakolaisen matkustusasiakirjaan liittyvät tehtävät sekä kaikkiin päätöksiin liittyvät tiedoksiannot.

Muutoksen on tarkoitus tehostaa toimintaa ja selkeyttää ulkomaalaislupa-asioiden käsittelyä, kun ulkomaalaislupa-asioita hoitaa yksi viranomainen. Keskittämällä lupapalvelut yhdelle viranomaiselle myös kehittämistyö helpottuu ja vastuunjako selkiytyy.

Asiakkaalle näkyvin muutos on asiointipaikan vaihtuminen poliisilta Maahanmuuttovirastoon.

Lupa-asioiden sähköinen asiointipalvelu EnterFinland.fi palvelee verkossa ja suurimman osan hakemuksista voi jättää verkon kautta. Verkossa asioitaessa asiakkaan on käytävä paikan päällä tunnistautumassa ja esittämässä alkuperäiskappaleet hakemuksen liitteistä.

Tietoa tarjolla ajankohtaista oleskelulupa-asioista 

Maahanmuuttovirasto järjestää yli 20 henkeä työllistäville työnantajille tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuden tiistaina 4.10.2016 klo 9.00 – 12.30.

Tilaisuudessa käsitellään oleskelulupiin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä esitellään EnterFinland.fi -sivustolla asiointia. Lisäksi tilaisuudessa luodaan katsaus sisäministeriön hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää ulkomaalaisten sijoittajien, startup-yrittäjien ja asiantuntijoiden oleskelulupajärjestelmää.

Aamupäivän tapaamisen jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan kolmansista maista tulevien sijoittajien, startupyrittäjien ja erityisasiantuntijoiden oleskelulupajärjestelmän kehittämisestä sisäministeriön kuulemistilaisuuteen.

TYÖNANTAJAINFO
Työnantajille tarkoitettu verkostoitumis- ja infotilaisuus

Aika: tiistaina 4.10.2016 kello 9.00–12.30.
Paikka: Panimokatu 2 A, Helsinki

Alustava ohjelma:

9.00 Kahvit
9.15 Avaussanat
Ajankohtaista oleskelulupa-asioissa
Sähköinen asiointi (demo)
Tauko
Kausityölaki ja ICT-laki
Katsaus sisäministeriön hankkeeseen ulkomaalaisten sijoittajien, start up-yrittäjien ja asiantuntijoiden oleskelulupajärjestelmän kehittämiseksi.

Paneelikeskustelu/kysymyksiä

12.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset tilaisuuteen perjantaihin 23.9.2016 mennessä.

 

SISÄMINISTERIÖN KUULEMISTILAISUUS:
Kolmansista maista tulevien sijoittajien, startup-yrittäjien ja erityisasiantuntijoiden oleskelulupajärjestelmää kehitetään: sana on vapaa

Aika: tiistaina 4.10.2016 kello 13.15–15.15
Paikka: Panimokatu 2 A, Helsinki 

Sisäministeriössä on vireillä lainsäädäntöhanke, jossa kehitetään kolmansista maista tulevien sijoittajien, startup-yrittäjien ja erityisasiantuntijoiden lupajärjestelmää. Osana valmistelua sisäministeriö haluaa kuulla Suomessa toimivien yrittäjien ja työnantajien näkemyksiä aiheesta. Tilaisuus järjestetään Maahanmuuttoviraston vuosittaisen työnantaja-infon jatkoksi.
Alustava ohjelma
13.15–13.45 Kahvit ja lyhyt esittely hankkeesta
13.45–15.15 Sana on vapaa:
Mitä ajatuksia hanke herättää?
Mitä edellytyksiä sijoittajan ja start up –yrittäjän oleskeluluvalle tulisi asettaa?
Entä onko nykyisessä kansallisessa erityisasiantuntijan oleskelulupajärjestelmässä kehitettävää?
Mitä muuta valmistelussa tulisi huomioida?

Lisätietoja hankkeesta saa sisäministeriön verkkosivuilta. Hankkeesta on mahdollisuus kuulla myös lyhyt esittely aamupäivän työnantajainfossa.