työnantaja, come, palkkaaminen, työlainsäädäntö, kauppakamari, come, työnantaja, ulkomaalainen Kansainvälisyys, Yritykset

Työnantaja, muista nämä ulkomaalaisen työntekijän palkkauksessa!

Työnantajan tulee varmistua siitä, että työntekijällä on tarvittavat luvat Suomessa oleskeluun ja työskentelyyn. Kun työnantaja ottaa palvelukseensa muun kuin EU-maan kansalaisen, tulee hänen viivytyksettä ilmoittaa työnteon keskeiset ehdot TE-toimistoon sekä ilmoittaa työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus henkilöstön edustajalle.
Anniina Mandelin
FacebookTwitterLinkedIn

Lisäksi työnantajan tulee säilyttää kaikkien ulkomaalaisten työntekijöiden henkilötiedot sekä tiedot heidän työnteko-oikeutensa perusteista työpaikalla niin, että ne ovat tarvittaessa helposti työsuojeluviranomaisen tarkistettavissa. Tietoja tulee säilyttää neljä vuotta työsuhteen päättymisestä.

1. Varmista työntekijän työnteko-oikeus

a. Pohjoismaiden kansalaiset saavat oleskella ja työskennellä Suomessa vapaasti. Suomeen muuttavan tulee rekisteröidä oleskelunsa Maistraatissa viikon kuluttua muuttopäivästä.

b. EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen. He voivat oleskella Suomessa ja tehdä työtä vapaasti kolmen kuukauden ajan. Mikäli oleskelu kestää pidempään, tulee heidän rekisteröidä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä

c. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan

d. Varmistamisvelvollisuus koskee myös urakointi- tai aliurakointityön sekä ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskentelevän vuokratyövoiman toimeksiantajaa.

e. Erityisasiantuntija voi työskennellä Suomessa kolme kuukautta ilman oleskelulupaa. Hänellä tulee kuitenkin olla voimassa oleva viisumi tai oikeus oleskella Suomessa viisumivapaasti.

 

2. Ilmoita työnteon keskeiset ehdot TE-toimistoon, kun palkattava työntekijä on muun kuin EU-maan kansalainen, tämän perheenjäsenen tai tähän rinnastettavan

a. Selvitys tulee toimittaa viikon sisällä työntekijän palkkaamisesta

b. Tiedot tulee toimittaa oleskeluluvan tyypistä riippumatta ja koskee myös viisumilla ja viisumivapaasti työskentelyä

c. Selvityksestä tulee käydä ilmi työsuhteen keskeiset ehdot sekä vakuutus työehtojen olevan työehtosopimuksen mukaiset

d. Tiedot voi toimittaa vapaamuotoisesti mihin tahansa TE-toimiston toimipaikkaan (kopio työsopimuksesta tai työntekijän oleskelulupahakemuksen liitelomakkeella TEM054 ”työntekijätietojen ilmoittaminen”-kohta)

 

3. Ilmoita työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus henkilöstön edustajalle

a. Tiedot toimitetaan, kun työntekijä on muun kuin EU-maan kansalainen

 

4. Säilytä tiedot kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista

a. Tiedot tulee säilyttää neljä vuotta työsuhteen päättymisestä niin että ne ovat helposti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa

 

5. Ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat samat lait ja työehtosopimukset kuin suomalaisiakin työntekijöitä

 

6. Kaikki ulkomaalaisten lupa-asiat hoitaa Maahanmuuttovirasto 

ulkomaalainen, työntekijä, COME, lupa-asia

 

Lisätietoja antaa COME-hanke 2017