come, chamber of multicultural enterprises, helsingin seudun kauppakamari, Ajankohtaista, Kansainvälisyys

Tule mukaan EntryPoint 2016 -mentorointiohjelmaan

Rekisteröityminen Chamber of Multicultural Employments (COME) -projektin mentorointiohjelman ensimmäiseen vaiheeseen on avautunut. Mentorointiohjelmaan haetaan mentoreita, mentoroitavia sekä pitkäaikaisia yritys- ja työnantajakumppaneita.
Satu Salonen, Marketing Communication Officer
FacebookTwitterLinkedIn

COME:n EntryPoint-mentorointiohjelman tavoitteena on vahvistaa yritysten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten korkeakoulutettujen ja tutkinto-opiskelijoiden vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda vastavuoroinen kumppanuus mentorin ja mentoroitavan välille, vahvistaa yritysten edellytyksiä houkutella, rekrytoida ja johtaa monikulttuurisia osaajia, sekä laajentaa yritysten verkostoja ja poikkikulttuurista osaamista.

Mentorointiohjelma soveltuu hyvin asiantuntijatyöympäristöön, ja mentoreina voivat toimia esimerkiksi lähiesimiehet, tiimivastaavat, asiantuntijat ja liiketoimintavastaavat.

Ohjelman ensimmäinen vaihe alkaa mentoreiden osalta lokakuussa 2016 ja jatkuu huhtikuuhun 2017.

EntryPoint-mentorointiohjelma on yrityksille maksuton, eikä työnantajalle ole asetettu työllistämisvelvoitetta. Mentorointiohjelma on englanninkielinen.
EntryPoint-mentorointiohjelma on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa At Work in Finland -hanketta.

Mentorin pätevyysvaatimuksia

Chamber of Multicultural Employments COME

 • avoin mieli
 • halua kuunnella ja jakaa omia ja yhteisiä kokemuksia
  mentoroitavan ja muiden mentorien kanssa
 • mahdollisuus osallistua ohjelman
  ryhmä- ja paritapaamisiin
 • halu kehittää omia monikulttuurillisia
  vuorovaikutus-, esimies- ja valmennustaitoja
 • tahto motivoida ja rohkaista mentoroitavia
  löytämään omat työelämävahvuutensa

Lisätietoa ja rekisteröityminen: www.come2.fi