No data, no market Kansainvälisyys

”No data, no market” – löytyyhän tuotteesi rekisteristä?

Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Vastuu kemikaalien ympäristölle ja terveydelle aiheuttavien riskien minimoimisessa on yrityksillä koosta riippumatta.
Maija Kärkäs, päällikkö
FacebookTwitterLinkedIn

Puhdistusaineita, elektroniikkaa, vaatteita, metalleja ja monia muita tuotteita koskee EU:ssa REACH-asetus, jolla säädellään kemikaalien riskinhallintaa. Kaikkien aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi.

Kaikki Euroopan talousalueella 1-100 tonnia vuosittain valmistetut tai tänne maahantuodut aineet tulee rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon viimeistään 31.5.2018. Tässä pätee ”no data, no market” – periaate, eli rekisteröimättömiä aineita ei saa valmistaa eikä tuoda maahan. Rekisteröinnissä on monta vaihetta ja valmistelut kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Vastuu kemikaalien ympäristölle ja terveydelle aiheuttavien riskien minimoimisessa on yrityksillä koosta riippumatta. REACH asettaa velvoitteita valmistajien ja maahantuojien lisäksi jatkokäyttäjille ja jakelijoille. Yritysten pitää rekisteröidä Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n ylläpitämään REACH-tietokantaan lähtökohtaisesti kaikki aineet, joita ne valmistavat tai tuovat maahan yhden tonnin tai enemmän vuosittain.

Jos aineesta aiheutuu merkittävä riski terveydelle tai ympäristölle, EU:n komissio voi säätää ehtoja tai kieltoja aineen valmistukselle, käyttötavoille ja markkinoille saattamiselle. Kaikkein vaarallisimpien, kuten syöpää aiheuttavien aineiden käyttö on luvanvaraista.

Vaarallisia aineita korvaavien aineiden tarjoajille saattaa avautua uusia markkinoita. Muun muassa Enterprise Europe Networkin Yrityskontaktipörssissä voi etsiä ja tarjota vaarallisia aineita korvaavia aineita ja menetelmiä.

Tukesista saa REACH-asetukseen liittyvää lisätietoa ja neuvontaa ja Euroopan kemikaalivirasto ECHAn sivuilla on laajasti tietoa aiheesta. Tiivis paketti REACH-vaatimuksista on tarjolla myös näiden viranomaisten, Enterprise Europe Networkin ja Helsingin seudun kauppakamarin järjestämässä maksuttomassa Kemikaaliaamu-tilaisuudessa tiistaina 11.10.2016.

Nyt on viimeistään aika ottaa selvää yrityksesi velvollisuuksista ja hyvä hoitaa kemikaaliasiat kuntoon.