Miten digitalisaatio voi tuoda tehoja tavarakuljetuksiin? Kansainvälisyys, Yritykset

Kuljetusalan yritys – kerro mielipiteesi ja vaikuta EU-lainsäädäntöön!

Euroopan komissio tarkistaa maantieliikennealan sosiaalilainsäädäntöä ja pyytää kokemuksia ja näkemyksiä alan yrityksiltä. Tarkoituksena on varmistaa kuljetusyritysten välisen kilpailun tasapuolisuus, parantaa kuljettajien työoloja ja lisätä kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta.
Maija Kärkäs, päällikkö
FacebookTwitterLinkedIn

Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikkö välittää vastaukset nimettöminä ja luottamuksellisesti komissioon.

Ensimmäinen kyselylomake on suunnattu kuljetusalan yritysten kuljetuspäälliköille, liikenneyhtiön omistajille ja työsuhteessa oleville kuljettajille. Siinä käsitellään ajo- ja työaikoja ja lepojaksoja sekä toisessa osassa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon.

Toinen kyselylomake on tarkoitettu itsenäisille kuljettajille, ja se koskee ajo- ja työaikoja sekä lepojaksoja.
Vastaa kyselyihin 28.12.2016 mennessä. Taustatietoa aiheesta löytyy täältä:

Määriteltämät käytettävistä termeistä
Taustatietoa lähetettyjä työntekijöitä koskevista EU:n säännöistä
Taustatietoa maantieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä

Lisätietoja: Maija Kärkäs, maija.karkas(at)chamber.fi tai 09 228601.