kansainvälisten, osaajien, työllisyysasteen, työvoiman, työllistyminen, työmarkkinoiden, työperäisen, työvoima Kansainvälisyys, Vaikuttaminen

Kansainvälisten osaajien houkuttelu- ja pitotekijöitä vahvistettava

Yhtenä suurena teemana meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa on keinot työllisyysasteen nostamiseksi 75 %:iin. Oman haasteensa tälle tavoitteelle asettaa osaavan työvoiman saatavuus.
Satu Salonen
FacebookTwitterLinkedIn

Jo nyt useat yritykset eri toimialoilta raportoivat osaavan työvoiman saatavuuden olevan yksi merkittävimmistä kasvun esteistä. Yksi ratkaisu osaajapulaan on kansainvälisten osaajien houkuttelu ja täällä jo olevien kansainvälisten osaajien tehokkaampi työllistyminen osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Vuonna 2017 käynnistynyt valtioneuvoston Talent Boost -toimenpideohjelma on tärkeä avaus tällä saralla. Toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten käyttöön sekä lisätä työmarkkinoiden avoimuutta ja vastaanottavuutta. Hallituksen tuleekin varmistaa Talent Boost -toimenpideohjelman jatko, sekä ohjattava resursseja työperäisen maahanmuuton tukemiseen ja helpottamiseen sekä Suomen houkuttelevuuden parantamiseen.

Suomessa jo oleviin yli 20 000 kansainväliseen tutkinto-opiskelijaan ja heidän siirtymiseensä työmarkkinoille on panostettava.

Vuosittain suomalaisista korkeakouluista valmistuu 2000–3000 kansainvälistä opiskelijaa, joista noin kolmannes jättää Suomen viiden vuoden kuluessa valmistumisesta. Tämä on liikaa. Kansainvälisten opiskelijoiden siirtymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin tulee tukea ja työelämäyhteyksiä vahvistaa jo opintojen aikana esimerkiksi mentoroinnin ja erilaisten matching-toimien avulla.

 

Kauppakamari/kansainvälinen työvoima

Kauppakamarissa tuetaan yritysten kyvykkyyttä rekrytoida ja tunnistaa kansainvälistä osaamista muun muassa tarjoamalla työnantajille neuvontaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, järjestämällä EntryPoint-mentorointia sekä erilaisia verkostoitumis- ja matching-tilaisuuksia yrityksille ja kansainvälisille osaajille.

Kauppakamari on myös mukana pääkaupunkiseudulla toimivassa International House Helsinki -palvelussa ja sen kehittämisessä.


Kansainvälisten osaajien houkuttelu- ja pitotekijöitä vahvistettava

Satu Salonen,
asiantuntija
satu.salonen@chamber.fi

Lue myös:

Koulutetut maahanmuuttajat vahvistavat Suomen taloutta ja hyvinvointia

 

Koulutetut maahanmuuttajat vahvistavat Suomen taloutta ja hyvinvointia