International House, COME, kauppakamari, kansainvälinen Kansainvälisyys, Yritykset

Kansainvälisistä osaajista potkua yrityksiin

Kansainväliset osaajat tuovat uusia näkökulmia ja ajatuksia työyhteisöön. Silti monet yritykset ja työnantajat kamppailevat oikeiden kansainvälisten osaajien tunnistamisen ja löytämisen kanssa.
Satu Salonen
Satu Salonen
FacebookTwitterLinkedIn

Loistavan tuotteen lisäksi yritys tarvitsee myös loistavia osaajia menestyäkseen ja kasvaakseen, totesi KONEen Head of Talent Management Kaija Bridger Empower Your Business Through International Talents -seminaarissa.

KONEessa monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen ja kansainvälisten osaajien rekrytoiminen on osa jokapäiväistä toimintaa: yritys työllistää noin 49 000 työntekijää ympäri maailman, kansallisuuksia on lähes 100 ja ydinkieliä 13.

KONEen periaatteena on toimia globaalina yrityksenä unohtamatta paikallista kulttuuria ja toimintamalleja, sillä työyhteisön monimuotoisuus on elintärkeää kansainvälisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien ymmärtämisessä.

Osaajista halutaan myös pitää kiinni. Sitoutunut ja työssään viihtyvä työntekijä on motivoitunut työntekijä.

– Meille jokainen työntekijä on osaaja, jonka viihtyminen työssään on ensisijaisen tärkeää, Bridger kertoo.

Kuinka löytää oikea osaaja?

Suomessa työmarkkinarakenteet ovat jäykkiä ja työvoiman liikkuvuus vähäistä. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Erityisen vaikeaa yritysten ja työnantajien on tunnistaa, minkälaista kansainvälistä osaamista Suomessa on jo nyt tarjolla.  Esimerkiksi suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevat 20 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa ovat liian tuntematon voimavara yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisessä.

Mistä yritys voi löytää nopeasti ja luotettavasti itselleen vaikkapa Kiinan tai Korean yrityskulttuuria tuntevia kansainvälisiä opiskelijoita?

– Valitettavasti tällä hetkellä oikeiden osaajien löytäminen vaatii työnantajalta usean eri korkeakoulun tai rekrytointipalvelun alustaan ja portaaliin rekisteröitymistä, toteaa suomalaisen start-upin me2we:n perustaja Petri Tuomela.

Monelta työnantajalta jää potentiaalinen osaaja löytämättä huonon osumatarkkuuden ja satunnaisuuden takia. Tuomelan mukaan se on harmi, sillä suomalaisissa korkeakouluissa on suuri määrä potentiaalisia kansainvälisiä osaajia. me2we-palvelu onkin perustettu tuomaan yhteen yritysten tarpeet, korkeakoulut ja kansainväliset osaajat.

Tuomela uskoo vahvojen tarinoiden voimaan ja rohkaisee niin yrityksiä kuin työyhteisöjä jakamaan positiivisia kokemuksiaan monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelystä sekä kansainvälisten osaajien rekrytoimisesta.

Yhteisöt mukaan kotoutumiseen ja työllistymiseen

Myös tohtori Yahya Basha, Yhdysvalloissa lääketieteen alalla toimivan yrityksen Basha Diagnosticsin perustaja ja toimitusjohtaja, korostaa monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajien työpanoksen myönteisiä vaikutuksia yritystoimintaan.

– Yksikin maahanmuuttaja tuo oman kulttuurinsa ja taustansa kautta uusia ajatuksia ja näkökulmia työympäristöön.

Alun perin Syyriasta kotoisin oleva, Yhdysvaltoihin vuonna 1971 muuttanut tohtori Basha on vuosien mittaan työllistänyt oman yrityksensä kautta noin 200 maahanmuuttajaa, ja hän on itse aktiivisesti mukana myös maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa.

– Tärkein tekijä maahanmuuttajien kotoutumisessa ja uuteen maahan sopeutumisessa on maahanmuuttajan oma tahto menestyä, toteaa Basha. Myös yhteisön ja roolimallien osuus korostuu kotoutumisen onnistumisessa. Positiivinen esikuva voi muuttaa maahanmuuttajan tulevaisuuden suunnan, ja esimerkiksi Saksassa on saatu hyviä kokemuksia kokeneempien maahanmuuttajien hyödyntämisestä uusien tulokkaiden kotouttamisessa ja etenkin kielen opiskelussa.

Helsingin seudun kauppakamarin, Enterprise Europe Networkin ja Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön järjestämä seminaari täytti Scandic Parkin seminaarihuoneen täyteen kansainvälisten osaajien hyödyntämisestä kiinnostuneita kuulijoita. Vilkas keskustelu ja yleisön aktiivisuus osoittivat, että aihe herättää laajalti kiinnostusta ja mielipiteitä.

Seminaarin lopuksi projektin johtaja Project Director  Markku Lahtinen julisti Helsingin seudun kauppakamarin Chamber of Multicultural Employments (COME) -projekti virallisesti käyntiin.

Mentoroinnista vipuvoimaa ja palvelut International Houseen

COME-projektin tavoitteena on edistää yritysten monikulttuurisia rekrytointeja sekä parantaa kansainvälisten osaajien valmiuksia kiinnittyä avoimille työmarkkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Osana COME:a julkaistiin myös yrityksille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja korkeakoulutetuille suunnattu EntryPoint-mentorointiohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa yritysten ja jo Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien vuorovaikutusta.

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Töissä Suomessa -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on perustaa International House Helsinki (IHH). IHH kokoaisi työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät palvelut yhden katon alle, helpottaen ja nopeuttaen maahanmuuttajien, työnantajien ja viranomaisten asiointia ja yhteistyötä.