kansainvälisyys, yritystoiminta, Kansainvälisyys, Yritykset

ESIR – Euroopan strategisten investointien rahasto

Euroopan komission vuonna 2015 käynnistämä ESIR - Euroopan strategisten investointien rahasto (engl. EFSI - European Fund for Strategic Investments) on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on yksityisten investointien määrän lisääminen, talouskasvun nopeuttaminen ja työllisyyden parantaminen.
Johanna Marin-Hyppönen
FacebookTwitterLinkedIn

ESIR tarjoaa rahoitusta taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

Myös Suomen vientiteollisuus voi hyötyä ESIRin tarjoamista mahdollisuuksista EU-alueella. ESIRin avulla pyritään saamaan liikkeelle 315 miljardia euroa uusiin investointeihin Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. ESIRin mahdollistama rahoitus yhdistetään hankkeissa hankkeen omaan ja muiden toimijoiden järjestämään rahoitukseen ja sijoittajapääomaan.

ESIRin takaamaa rahoitusta voivat saada:

  • kaikenlaiset ja -kokoiset suomalaiset yritykset ja muut yhteisöt (pk-yritykset välittäjien kautta)
  • julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset sekä julkisia palveluita tuottavat yhtiöt

Rahoitusta voivat lisäksi hakea:

  • rahoitusta edelleen välittävät kansalliset kehityspankit, välittäjänä toimivat rahoituslaitokset, pääoma-ja velkarahastot sekä
  • investointijärjestelyt, joilla mahdollistetaan sellaisten hankkeiden tai sektorien rahoitus, joille ei vielä ole sopivia suoria instrumentteja tai välittäjäorganisaatioita.

ESIRin mahdollistama rahoitus kanavoidaan suurille hankkeille Euroopan investointipankin kautta ja pienemmille yhteistyössä erilaisten kansallisten välittäjäorganisaatioiden kanssa. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön alaiset rahoitusorganisaatiot, kuten Finnvera, Teollisuussijoitus ja Tekes, toimivat keskeisinä rahoituksen ja/tai ESIR-tiedon välittäjäorganisaatioina. Myös pankit, muut rahoituslaitokset ja esim. rahastot voivat ryhtyä välittäjäorganisaatioiksi.

On myös mahdollista luoda eri hankkeita ja rahoittajia yhdistäviä investointijärjestelyjä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ESIRin hyödyntämistä Suomessa yhdessä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.

Mahdolliset hakijat voivat olla suoraan yhteydessä ESIR-investointineuvontaan: 09 6803 5683 tai jättää yhteydenottopyynnön esir-investointineuvonta@inspira.fi

Jos hanke soveltuu ESIRin mahdollistamaan rahoitukseen, se ohjataan sopivalle välittäjäorganisaatiolle tai hakijaa neuvotaan muista jatkotoimenpiteistä. Rahoitukseen sopivia julkisen sektorin hankkeita investointineuvonta opastaa yksityiskohtaisemmin.

Lue lisää ESIR-hankerahastosta.

 

OP-ryhmä välittää eurooppalaista investointirahoitusta suomalaisille pk-yrityksille

Euroopan investointirahasto (EIR) ja OP-ryhmä allekirjoittivat keväällä 2016 ensimmäisen Suomea koskevan takausohjelman, joka hyödyntää Euroopan strategisen investointien rahastoa (ESIR).

Sopimuksen tavoitteena on edistää ESIR-rahaston käyttöä Suomessa ja nostaa investointien taso Suomessa takaisin talouskriisiä edeltävälle tasolle. EIR:n ja OP:n allekirjoittama takaus koskee yhteensä 150 miljoonan euron edestä yrityslainoja. Allekirjoitettu sopimus auttaa pk-yrityksiä saamaan riskirahoitusta edullisempaan hintaan.

Rahoitus on tarkoitettu esimerkiksi uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja nopeasti kasvaville sekä tutkimukseen ja innovaatioihin panostaville yrityksille. Myönnettävien lainojen määrä vaihtelee 25 000 eurosta 7,5 miljoonaan euroon.

Tähän mennessä yli 20 yritystä on saanut rahoitusta ja lisäksi positiivisia luottopäätöksiä tehdään jatkuvasti lisää.

Lue lisää OP:n sivuilta

Katso myös 16.8.2016 OP-webinaarin video: ESIRin alaisten lainatuotteiden käyttö innovatiivisissa ja nopeasti kasvavissa yrityksissä