brändi, kasvupaja, kasvu open, kansainvälistyminen, yritys, IP-oikeus, Kansainvälisyys, Yritykset

Brändi vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja kaikki liiketoiminta vaikuttaa brändiin

Miten käy yrityksen brändille ja tavaramerkille, kun yritys kansainvälistyy? Entä miltä brändisi näyttää kansainvälisin silmin?
Essi Lindqvist
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Yrityksen brändillä on sekä materiaalinen että immateriaalinen ulottuvuus. Materiaalinen on helpompi havaita, sillä kyse on fyysisestä esineestä. Immateriaalinen ulottuvuus onkin jo laajempi; siihen kuuluvat esimerkiksi sanat, kuviot, värit ja keksinnöt.

-Brändi ei ole vain yrityksen nimi tai sen rekisteröimät yksittäiset tavaramerkit, vaan kyse on kokonaisvaltaisestä käsitteestä, kertoi Kasvu Openin Kasvupaja-tapahtumassa Dottir Asianajotoimiston lakimies Tio Tikka.

Brändi on mitä suurimmassa määrin viestintää.

Millaisen kuvan yritys antaa itsestään? Mikä on sen tarina? Millaisia tunteita ja mielikuvia se synnyttää? Mitä arvoja toteutetaan?

kansainvälistyminen, Kasvu Open, Kasvupaja, yritys, brändi,

Kasvu Open -starttitilaisuudet ovat kiinnostaneet Helsingin seudulla satoja yrityksiä. Suomessa 8500 yritystä on hakenut mukaan Kasvupolulle. Koska kaikki yritykset eivät voi osallistua Kasvupolulle, haluttiin järjestää sparrausta kaikille kasvuhaluisille yrityksille. Workshopien vetäjät opastivat, miten kasvua luodaan kansainvälistymällä.

Sopivan nimen keksiminen vaatii vaivannäköä

Yrityksen maailmanmarkkinoiden valloitus alkaa nimisuunnittelulla; yritykselle ja sen tarjoamille tavaroille tai palveluille on keksittävä sopiva nimi.

-Sellainen nimi, joka on markkinoinnillisesti hyvä ja toisaalta oikeudellisesti suojattavissa oleva, on vaikea löytää. Varsinkin, kun markkinoinnillinen vaikutus ja oikeudellinen suojattavuus ovat usein vastakkaisia intressejä, Tikka sanoo.

Myöskään maantieteellistä ja kielellistä ulottuvuutta ei voi unohtaa: Onko nimi hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava vieraissa kulttuureissa?

Kun sopiva nimi yrityksille ja sen tuotteille on löydetty, seuraavaksi tulee mietittäväksi rekisteröinti. Tikka neuvoo toimimaan riittävän ajoissa.

-Suomessa on liikaa insinöörimäistä ”Fiksataan tuote ensin loppuun. Ei tätä voi suojata, ennen kuin on täysin valmis” -ajattelua. Tämä on väärä asenne!

Myös rekisteröinnin osalta on mietittävä tarkasti maantieteellinen laajuus.

-EU-tavaramerkki ja mallisuojat ovat kustannustehokkaita. Laaja kansainvälinen suoja saadaan Madridin hakemuksella, mutta kustannukset nousevat aina suojattavien alueiden määrän lisääntyessä, Tikka kertoo.

Kauppakamarin ja itim Internationalin workshopissa yrityksiä sparrattiin kansainvälistymisessä.
-Muista, että asiakas voi näkee tuotteesi tai palvelusi erilaisin silmin kuin sinä. Kulttuuriset taustat vaikuttavat, millaisella bisnesmallilla millekin markkinalle kannattaa mennä, opasti Egbert Schram.

Kansainvälistyvä yritys tarvitsee IPR-strategian

Tärkeää on sekin, yrityksen sopimukset ovat kunnossa. Ei vain asiakkaiden kanssa, vaan myös yrityksen sisällä. Esimerkiksi ohjelmistoyrityksissä voidaan ajautua tilanteeseen, jossa mietitään ”kuka tämän softan oikein omistaakaan”.

-Lähtökohta on, että työntekijän työtehtävien yhteydessä luomat teokset kuuluvat työnantajalle. Selkeyden vuoksi kannattaa kirjata sopimukseen, kuka IP-oikeudet omistaa, Tikka neuvoo.

Yrityksen on osattava tunnistaa omistamansa IP-oikeudet sekä suunnitella suojaustoimintansa. Suojan minimitason määrittelyssä mietitään, mitkä ovat strategisesti tärkeimmät oikeudet ja miten niihin keskitetään resurssit.

Omistajan tehtävä on valvoa oikeuksiaan, viranomaiset eivät sitä viran puolesta tee.

-Myös määräajoista huolehtiminen tärkeää, sillä IP-oikeudet ovat usein aikamääreisiin sidottuja oikeuksia. Lisäksi ne ovat usein maantieteellisesti rajoitettuja Tio Tikka muistuttaa.

brändi, kasvupaja, kasvu open, kansainvälistyminen, yritys, IP-oikeus,

Dottir Asianajotoimiston workshopissa mietittiin muun muassa sitä, miten yritys voi hyödyntää omistamiansa oikeuksiaan tehokkaasti, kuinka arvokkaita IP-oikeudet ovat yritykselle ja sitä, käytetäänkö olemassa olevia oikeuksia taloudellisesti järkevästi.
Neuvoja antoi lakimies Tio Tikka (2.vas)

Yrityksessä täytyy päättää, kuka hallinnoi ja vastaa IP-oikeuksista. Onko se sisäinen prosessi, tekeekö sen asiantuntija vai hankitaanko automatisoituja valvontajärjestelmiä?

Mikä on brändi?

  • An identifying mark burned on livestock. (Oxford Dictionary)
  • A brand is a set of expectations, memories, stories and relationships that taken together, account for a consumer’s decision to choose one product or service over another. (Seth Godin)
  • Branding is a profound manifestation of the human condition. It is about belonging: belonging to a tribe, to a religion, to a family. (Wally Olins)