Toimitusjohtaja Elina Kivioja, Vattenfall Ilmoitukset

Uusiutuvan energiantuotannon Vattenfall

Energiayhtiö Vattenfall tarjoaa yritysasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sopivia, kehittyneitä sekä sähkön käytön optimoivia ratkaisuja.
Anna Dammert
FacebookTwitterLinkedIn

Jokaisella Vattenfallin yritysasiakkaalla on käytössään henkilökohtainen neuvonantaja.

– Neuvonantajilla on monivuotinen kokemus sähkömarkkinoista. Heidän tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi ylläpitää asiakkaiden tietoisuutta sähkön toimituksista ja riskien hallinnasta, sillä sähkön rooli yrityksen toiminnoissa on hyvin merkittävä, kertoo Vattenfallin toimitusjohtajana heinäkuussa aloittanut Elina Kivioja.

Useissa Pohjoismaissa samanaikaisesti toimiville yrityksille Vattenfall tarjoaa yhden pysäkin taktiikkaa, jolloin yritys pystyy hallinnoimaan omaa sähkön hankintaa nimetyn yhteyshenkilön kautta.

– Kaikki yrityspalvelut ovat räätälöityjä, jotka sopivat kaikenkokoisille yrityksille ja erilaisille kulutusprofiileille. Lisäksi jokaisella yritysasiakkaalla on kullekin yritykselle parhaiten sopiva tuoteportfolio käytössään.

Energialiiketoiminnan lisäksi Vattenfall-konserni tarjoaa Suomessa myös sähköverkkojen rakentamispalveluita voimajohdoista ja sähköasemista sähköautojen ja sähköbussien latausasemiin.

– Parhaillaan uusimme Suomen vanhinta 110 kV:n voimajohtoa 82 kilometrin matkalta Lappeenrannasta Korialle kantaverkkoyhtiö Fingridille, kertoo Kivioja.

Innovatiivisia energiaratkaisuja

Vattenfalliin asiakaskeskeisyydessä räätälöinnin rooli tuoteratkaisujen määrittäjänä on huomattavan tärkeä Kiviojan kuvailemalla tavalla.

– Räätälöinnillä pyrimme löytämään asiakkaalle parhaan ratkaisun, kuten esimerkiksi haluaako asiakas neuvontaa vai täyden palvelun asiakkuutta. Ja asiakkaan kannalta kaikki tapahtuu helpolla tavalla oman yhteyshenkilön antamilla neuvoilla.

Suomessa kaikki Vattenfallin palveluksessa työskentelevät henkilöt ovat Helsingissä.

– Meillä on Suomessa sähkön tuotantoa ja myyntiä, ja lähes 70 henkilön suuruiseen henkilöstöön kuuluvat muun muassa myynti- ja avainasiakaspäälliköt, sekä kotien energian käytön tehostamista tutkiva energia-asiantuntija.

Vattenfall tarjoaa yrityksille innovatiivisia energiaratkaisuja.

– Asiakkaat saavat käyttöönsä energiavahdin, joka antaa heidän käyttöönsä vahtipalvelun havainnoimaan käytetyn energian kokonaismäärää. Vahtipalvelu auttaa yrityksiä löytämään sähkösyöpöt, jolloin saavutetut säästöt voivat olla jopa 20 prosentin suuruisia, tietää noin viiden vuoden ajan Vattenfallin palveluksessa työskennellyt Kivioja.

Uusiutuvan energiantuotannon tärkeys

Yksi Vattenfallin painopistealueista kohdistuu kestävään ja uusiutuvaan energiantuotantoon, etenkin tuulivoimaan.

– Meidän tehtäviimme kuuluu neuvoa asiakkaitamme säästämään sähkön kulutuksessa ja samalla säästämään luontoa. Suomessa tehdään työtä kansallisen energiatehokkuussopimuksen puitteissa, jossa myös Vattenfall on mukana, luonnehtii Kivioja.

Vattenfallin energia-alan asiantuntijuutta voidaan myös kuvata määritteillä vastuullinen ja valpas.

– Työntekijöiden täytyy kokea, että ala on merkityksellinen koko yhteiskunnan kannalta. Ja kun Vattenfall on yhtiönä kokoluokaltaan suuri, niin silloin Suomen ketterän organisaation takana on ison konsernin tuki ja turva. Vattenfall on yksi Euroopan suurimpia sähkön ja lämmön tuottajia.

Artikkelin päätteeksi vielä Elina Kiviojan pohdintaa nopeasti tapahtuvasta sähköautoilun lisääntymisestä Suomessa ja koko maailmassa.

– Sähköautoilun kehitykseksi on hallituksen osalta ennustettu, että vuonna 2030 maassamme olisi 250.000 sähköautoja, ja tässä kehityksessä haluamme olla ehdottomasti mukana.

 

Logo: Vattenfall

Vattenfall.fi

Vattenfall Oy
Televisiokatu 4A
00240 Helsinki
020 710 2000