Toimitusjohtaja Asko Schrey, Accountor Ilmoitukset

Upeiden asiakaskokemusten Accountor

Accountor on kaiken kokoisten yritysten halutuin kumppani sekä talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon että asiantuntijapalveluiden ja ohjelmistoratkaisujen huippuosaajana.
FacebookTwitterLinkedIn

Suomessa Accountorin palveluksessa on yli tuhat talousalan osaajaa lähes 30 toimistossa.

Asiakaskokemusten korkeasta laadusta Accountor huolehtii esimerkiksi keskittymällä
täyttämään asiakkaan palveluodotukset intohimoisella tuloksien tavoittelulla sekä kovalla ja
systemaattisella työllä.

– Perinteinen kuva kirjanpitäjästä on sellainen, että virhe tai kielteisen kokemuksen
synnyttäminen asiakkaalle on uhka ja emotionaalisesti iso shokki, ja toiminnassamme pyrimme
korjaamaan tätä emotionaalista lukkoa, aloittaa aiheesta Accountorin toimitusjohtaja Asko
Schrey ja kertoo sitten lisää inhimillisten erehdysten korjaamisesta.

– Palveluliiketoiminnassa täytyy huolehtia siitä, että jos asiat eivät tapahdu toivotulla tavalla, niin
asia pitää korjata erinomaisella palvelulla. Erehtyminen pitää tunnustaa, korjata ja hyvittää
kohteliaalla ja vapaaehtoisella tavalla. Ei ole häpeä tehdä virhettä, mutta on häpeä yrittää sen
piilottamista.

”Tulevaisuuden maailmassa ei ole papereita”

Taloushallinnon sähköistyminen vaikuttaa kirjanpitäjien tehtäviin monilla tavoilla.
– Kun ennen vanhaan yhtä fyysistä tositetta käsiteltiin noin neljän minuutin ajan, niin jo tänä
päivänä ja varsinkaan tulevaisuuden maailmassa ei ole papereita ollenkaan. Tietokone tunnistaa,
mille tilille jokin asia kuuluu, ja samalla loppuu tositteiden fyysinen käsittely, mapitus ja
arkistointi, kuvailee Schrey digitaalisuuden muuttamaa maailmaa.

Samalla kirjanpitäjän merkitys yrityksen taloushistorian ylläpitäjänä muuttuu nykyajassa
tapahtuvaksi.

– Sähköisessä maailmassa kirjanpitäjä pitää kirjanpitoa ajan tasalla koko ajan. Kirjanpitäjästä
tulee yrityksen neuvoja, yhteistyökumppani sekä sähköisen kirjanpidon reaaliaikainen partneri.
Tärkeän perusteen Accountorin menestymiselle muodostaa yrityksen taito auttaa asiakkaita
irtautumaan onnistuneesti papereista ja opastaa heidät hyötymään uuden maailman eduista.

– Digitaalinen taloushallinto on fyysistä taloushallintoa nopeampi ja virheettömämpi, esimerkiksi
ostolaskut selvitetään 30 sekunnissa verrattuna pidempikestoiseen fyysiseen käsittelyyn.
Muutosta voisi verrata siirtymiseksi hevosista autoon, sillä digitaalisuutta käyttänyt ei ole
palannut fyysisyyteen, luonnehtii Schrey.

Inhimillinen Accountor

Accountor luotsaa tulevaisuuden toimintaansa sekä toimialan muutosten ja vaatimusten
havaitsemiseksi että henkilöstön kouluttamiseksi, Asko Schrey kertoo lisää.

– Tähän kokonaisuuteen liittyvä iso toimenpide kohdistuu digitaalisen oppimisalustan
kehittämiseen. Alustalla on eri mittaisia oppimisjaksoja ja niihin liittyviä kysymyksiä, ja tämä
jopa kuusinkertaistaa oppimistehon ja oppimisen tason.

Tällä hetkellä oppimisalustalla on jo lähes 150 kurssia, ja määrä lisääntyy kaiken aikaa.
Accountorin työntekijät ovat verkkokoulutuksesta innostuneita, palaute on ollut myönteistä.

– Eräs työntekijämme kertoi, että kun hänen aviomiehensä aloittaa lauantaina katsomaan
Englannin liigan jalkapallo-ottelun, niin hän nauttii lasin valkoviiniä ja aloittaa oppimisen
digitaalisella alustalla.

Kaikkein tärkeimpänä menestykseen liittyvänä asiana Schrey mainitsee kuitenkin tunteet.

– Eri toimijat voivat tehdä eri prosessit samanlaisina, mutta ihminen ei voi poistaa tai muuttaa
sisäisiä tai ulkoisia tunteitaan. Tulevaisuudessa meidän tulee jopa aikaisempaa paremmin
tunnistaa inhimilliset tunteemme ja ottaa ne käyttöön sekä asiakkaiden että omien
työntekijöiden keskuudessa.

 

Toimitusjohtaja Asko Schrey

YHTEYSTIEDOT
Accountor Helsinki
Siltasaarenkatu 18-20 A
00530 Helsinki
puhelin 020 744 2400
info@accountor.fi
www.accountor.fi