Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén Ilmoitukset

Punda – branditalo kansainvälisissä mitoissa

Pundan tarina ulottuu aina kahden vuosikymmenen taakse, jolloin yrityksen perustaja, toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén aloitti freelance-toiminnan mainosalalla. Henkinen kasvumatka on muutamassa vuosikymmenessä ollut melkoinen. Tänä päivänä yritys palvelee suomalaisia yrityksiä rakentamaan ja johtamaan brandiaan kansainvälisillä markkinoilla.
FacebookTwitterLinkedIn

Brandi on kaiken yhtälö

Brandi on yrityksen ydin, yhteinen tapa ajatella lopputuloksesta. Se ohjaa tuotekehitystä, kumppaniverkostoja, laatutavoitteita, palvelutapaa, markkinointia ja asiakassuhteita. Onkin tärkeää, että brandia johdetaan järjestelmällisesti. Selkeys tavoitteista ohjaa työtapoja ja tehostaa toimintoja samalla kun se varmistaa toimituksen ja asiakasodotusten kohtaamisen. Brandijohtamisen merkitys korostuu entisestään etäorganisaatioissa, joissa yhteinen toimintakulttuuri syntyy kaukana sen syntysijoilta.

Kirkas visio + selkeä toteutus

Pundalle brandikonseptien luominen ja pitkäjänteinen johtaminen on jokapäiväistä työtä. Se, että asiakkaan tuotteet saavuttavat esimerkiksi maailman johtavan aseman omalla alallaan ei tapahdu hetkessä. Kyseessä on vuosien systemaattinen työ, jossa hyödynnetään monia eri osaajia ja heidän keskinäistä vuorovaikutusta. Kaikki alkaa yrityksen toiminnan ja markkinoiden välisen suhteen löytämisestä. Markkinanäkemyksen ja positioinnin pohjalta syntyvä visio on pohja niille toimenpiteille, joilla brandityö tehdään.

Ulkoisen näkyvyyden rinnalla yrityksen sisäisen toimintakulttuurin rakentaminen on ratkaiseva osa brandia. Sen myötä syntyy yrityskuva, sisäinen tiimihenki ja tapa hyödyntää strategiaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Erilaisia työvälineitä ja teknologioita tärkeämpää on toiminnot ylittävä kommunikaatio, sitouttava sisältö ja näiden myötä yhtenäisen ratkaisulogiikan rakentaminen.

Pundan osaajajoukko tukee yritystä strategiavaiheen jälkeen sen jalkautuksessa. Vision ja markkinastrategian laadintaan osallistuu strategistien lisäksi markkina-analyytikkoja, jotka ovat erikoistuneet markkinatiedon keräämiseen ja jalostamiseen. Tarpeen mukaan strategiatyön skenaarioita on mahdollista testata esimerkiksi peliteorian avulla.

Strategian laadinnan jälkeen Pundan konseptisuunnittelijat, sisältötuottajat ja muut ammattilaiset pitävät huolen konseptoinnista ja monikanavaisesta toteutumisesta niin sisäisissä kuin ulkoisissa viestintäkanavissa sekä asiakaspalvelutoiminnoissa. Työtä asiakkaiden kanssa tehdään tiiviissä kumppanuussuhteessa – vuosien, ei kuukausien aikajänteellä.

Punda Nordic kaupallistaa Pohjoismaissa

Pundan uusin askel on Tukholmassa toimiva Punda Nordic, joka tiivistää asiakasyhteistyötä kattamaan myös myynnin johtopalvelut. Tukholmassa toimiva yksikkö auttaa pk-yrityksiä kasvamaan Pohjoismaiden 25 miljoonan kuluttajan markkina-alueella hallittavalla kasvustrategialla, markkinalähtöisellä palvelupaketoinnilla, jakelukanavien optimoinnilla ja tehokkaalla myynnin johtamisella.

 

Logo: Punda

Tutustu meihin ja Insight -palveluidemme
tuottamaan 
markkinatieto-portaaliin!

www.punda.fi

www.focusingfuture.com