Nesteen uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Hyyryläinen Ilmoitukset

Neste on biomuoviratkaisujen rohkea edelläkävijä

Nesteen lähivuosien tavoitteena on mullistaa biomuovimarkkinat, ja tulevaisuudessa biomuoveja voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, kuten erilaisissa kodin tuotteissa, autoissa, elektroniikassa, pakkauksissa ja teknisissä tuotteissa.
FacebookTwitterLinkedIn

Tavoitteessaan Neste toimii biomuoviratkaisujen uranuurtajana.

– Nesteen biomuoviratkaisussa muoveja tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista, jolloin kuluttaja saa käyttöönsä tuotteen, joka on ominaisuuksiltaan aikaisemman kaltainen, mutta hiilijalanjäljeltään huomattavan pieni, luonnehtii Nesteen uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Hyyryläinen.

Kehitystyössään Neste hakee kumppanuuksia, ja yhteistyön tuloksena kuluttajat tulevat saamaan käyttöönsä biomuoveista valmistettuja tuotteita. Merkittävä osoitus Nesteen uudistustyöstä biomuovin tuotannossa on Ruotsin IKEAn kanssa aloitettu yhteistyö.

– IKEAn tavoitteena on korvata raakaöljypohjaiset muovit uusiutuvilla ja kierrätetyillä biomuoveilla vuoteen 2020 mennessä. Rakennamme yhdessä toimitusketjua ja tuotantokyvykkyyttä täyttämään IKEAn muovitarpeita. Vuoden 2017 aikana rakennetaan ja testataan tuotantokyvykkyyttä, ja loppuvuodesta voidaan saada ensimmäisiä tuotteita markkinoille.

Kymmeniä uusiutuvia raaka-aineita

Neste ja IKEA ovat käynnistämässä ainutlaatuista kokonaisuutta sekä biomuovien että niiden tuottamiseen tarvittavan ekosysteemin luomiseen, ja mukaan toivotaan myös muita toimijoita.

– Laajamittaiseen toteutukseen kaivataan yhtiöitä, joilla on kysyntää eri muovilaaduille isossa mittakaavassa ja jotka haluavat ja pystyvät tuomaan markkinoille biomuoveista valmistettuja tuotteita. Tällaisia yhtiöitä löytyy muun muassa kuluttajatuotteita markkinoivista sekä autoteollisuutta edustavista yhtiöistä, kertoo Hyyryläinen.

Kiertotalous on eräs aikamme merkittävistä yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja sen tiimoilta kaikkea olemassa olevaa hyödynnetään kasvavassa määrin.

– Yhtenä tavoitteena on tuottaa muovia kierrätettyjen tai uusiutuvien lähteiden kautta tai käyttämällä uudestaan jo kertaalleen luotua muovia. Neste käyttää jo nyt biomuovien valmistamiseen yli kymmentä uusiutuvaa raaka-ainetta, ja esimerkiksi tänä vuonna niistä noin 80 prosenttia on jäte- ja tähderaaka-aineita.

Rohkeus liiketoiminnan muutokseen

Biomuoviratkaisuihin keskittyminen edellyttää Nesteeltä laaja-alaista osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa niin ympäristön, talouden kuin myös tietologistiikan alueilla.

– Biomuovien osalta vastuullisuuden ja kiertotalouden ymmärtäminen ja yhteisön koulutus ovat tärkeitä tekijöitä ylläpitämään muovien tuomia etuja ja vähentämään jätteeksi päätyviä määriä, sanoo Hyyryläinen.

Tärkeä osa biomuovituotteiden kehittämisestä muodostuu innovaatioista ja tuotesuunnittelusta.

– Monet biomuovit ovat ominaisuuksiltaan ja sovellettavuudeltaan niin erilaisia, että tuotesuunnittelu, muotoilu ja prosessoinnin optimointi täytyy aloittaa alusta. Nesteen ratkaisuilla voidaan käyttää olemassa olevia muotteja ja työkaluja samoilla tuotantoparametreillä, jolloin toimitusketjun muutokset ovat vähäisiä.

Uudistustyössä tarvitaan myös rohkeutta muuttaa omaa liiketoimintaa suoraan maailmanmarkkinoille Hyyryläisen tarkentamalla tavalla.

– Nesteen visio on ”Luomme vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä”, ja tämä antaa suunnan tekemisellemme. Biomuoveihin laajennumme, koska pystymme jalostamaan uusiutuvista raaka-aineista molekyylejä korvaamaan muovin fossiiliset molekyylit.

 

Logo: Neste