Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki Business College, Ilmoitukset

Monimuotoista koulutusta yrittäjyyteen

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Yrittäjän ammattitutkinnon koulutus on tarkoitettu yritystoimintaa suunnittelevalle, yritystä perustavalle tai jo yrittäjänä toimivalle henkilölle.
FacebookTwitterLinkedIn

Opiskelijalle ja yrittäjälle sekä hänen lähipiirilleen tutkinnon suorittaminen merkitsee varmuutta kohdata edessä odottavat liiketoiminnalliset haasteet.

– Tutkinnon aikana opiskelija laatii kattavan liiketoimintasuunnitelman tai lähtee kehittämään olemassa olevaa suunnitelmaa eteenpäin. Myös verkostoituminen on aivan keskeistä, sillä en tiedä, miten tänä päivänä voisi toimia ilman verkostoitumista, luonnehtii Suomen Liikemiesten Kauppaopiston rehtori Antti Loukola.

Näyttötutkintona suoritettava koulutus toteutetaan noin 1,5 vuoden aikana joustavasti työn ohessa.

– Valmistava koulutus sisältää lähipäiviä noin kerran kuukaudessa, ja päivien aikana käsitellään muun muassa liiketoimintasuunnitelmia, verkostoidutaan, jaetaan kokemuksia ja saadaan faktatietoja. Lisäksi verkko-oppimisympäristössä tehdään omaan yritystoimintaan linkitettävä oppimistehtävä.

Opiskelijoille koulutuspäivien käytännönläheisyys ilmenee tarkoituksen mukaisuutena ja vuorovaikutteisuutena.

– Jokainen osallistuja saa eväitä yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Perinteisten ”kalvosulkeisten” sijaan ohjelmassa on mahdollisimman paljon keskusteluja, workshopeja ja sparrausta, Loukola kertoo.

Aloittajasta kehittäjäksi

Eri yrittäjyysvaiheissa olevia henkilöitä tutkinto palvelee kahden osaamisalan avulla.

– Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalassa tutkinnon suorittaja aloittaa liiketoimintasuunnitelman laatimisen, pohtii yrittäjyyttään, edellytyksiään toimia yrittäjänä sekä vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Osaamisalaan kuuluu kaksi pakollisen ja yksi valinnaisen tutkinnon osa, joka on usein Myynti ja markkinointi, syventää rehtori Loukola.

Yritystoimintaa kehittävä puolestaan etenee yhdellä pakollisella ja kahdella valinnaisella osalla.

– Hän analysoi yritystoimintansa nykytilan ja määrittelee kehittämiskohteet. Valinnaiset valitaan usein tutkinnonsuorittajan yritystoiminnan kehittämissuunnan mukaan, usein yhdistelmänä on Myynti ja markkinointi sekä Taloushallinto.

Osaamisalojen lisäksi opiskelijoiden olisi hyvä löytää itsestään myös niin sanottu yrittäjäidentiteetti.

– Maassamme tulisi yleiselläkin tasolla nähdä, että yrittäjyydessä ei ole kyseessä pelkästään se taloudellinen funktio. Yrittäjyys tulisi myös nähdä mahdollisuutena itsenäiseen elämään omista lähtökohdista, jolloin omaa osaamista voi hyödyntää mahdollisimman hyvin, sanoo Loukola.

”Työn sisältö on aivan keskeinen”

Suomessa yrittäjyyteen saatetaan edelleenkin suhtautua arkaillen ja epäröiden.

– Perisyntinä saattaa olla esimerkiksi konkurssiin ajautumiseen liittyvä häpeä tai sitten se, että maassamme ei uskalleta näyttää rikastumista. Asenteeltaan yrittäjä ei kuitenkaan enää voi olla anteeksipyytävä. Yrittäjyysidentiteettiä voitaisiin sekä ala- että yläkoulussa rakentaa kehittämällä nuorten oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta käyttämättä heti termiä yrittäjyys, esittää Loukola.

Nuorten kohdalla tutkimukset ovat osoittaneet työn sisällön nousseen ykköseksi.

– Se on aivan keskeinen asia, ja merkityksellistä on myös se, että henkilö pystyy kehittämään itseään. Yrittäjyyttä pitäisi nostaa esiin jo yläkoulussa esimerkiksi yrittäjyyden suuntaan osoittavan oma-aloitteellisuuden kautta, jolloin myös oman osaamisen osoitetaan olevan elämän keskiössä. Kun sitten aloitetaan yrittäjyydestä puhuminen, niin se ei enää tunnukaan vaikealta toisin kuin jos on hyppäämässä kohti tuntematonta.

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto on Suomen suurin merkonomi- ja datanomikouluttaja. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus tarjoaa aikuisten ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta.

 

Liikemiesten_kauppaopisto_logoRautatieläisenkatu 5,
00520 Helsinki
09-1489 0200
info(at)businesscollege.fi