Mahdollisuus mittavaan yhteistyöhön 3 Ilmoitukset

Mahdollisuus mittavaan yhteistyöhön

Helsingin Ekonomit mahdollistaa yhteistyökumppaneille suoran yhteyden 17 000 pääkaupunkiseudun vaikuttajaan.
Jari Hemmilä
FacebookTwitterLinkedIn

Helsingin Ekonomien jäsenet ovat suorittaneet yliopistossa kauppa­tieteellisen yliopistotutkinnon tai sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon joko kotimaassa tai ­ulkomailla. Noin puolet jäsenistä on valmistunut Helsingistä.

– Lähes kaikkia mahdollisia toimi­aloja edustavina he ovat suorittaneet kauppatieteellisen yliopistotutkinnon. Työssä olevista sekä johto­tasolla että asiantuntijoina työskentelee yli 40 prosenttia, toimihenkilöitä on noin 10 prosenttia. Professorit, dosentit, lehtorit ja ohjaajat muodostavat pari prosenttia jäsenistöstä, luettelee Helsingin Ekonomit ry:n toiminnanjohtaja Marjaana Töyli.

Helsingin Ekonomit on yksi 25 Suomessa toimivasta ekonomiyhdistyksestä, jotka yhdessä opiskelijayhdistysten kanssa muodostavat Suomen Ekonomit. Suomen Ekonomit kehittävät työelämää ekono­mien lähtökohdista. Ekonomi­yhteisön jäseniä vaikuttaa valtakunnallisesti yli 34000, joista noin 17000 kuuluu Helsingin Ekonomeihin.

Jäsenistöltään Helsingin Ekonomit on Suomen suurin ekonomien yhteisö, ja ekonomiosaamisen edelläkävijän tavoitteena on edistää jäsenistön osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä.

– Edelläkävijyyden mahdollistavat esimerkiksi kerhojohtokunnissa paikallista toimintaa nykymuodossaan toteuttavat ja vapaaehtoistyötä tekevät luottamus­henkilöt, jotka tuovat oman alansa erikois­tiedon kaikkien käyttöön.

Toiminta perustuu yksilön arvostukseen, avoimuuteen ja rohkeuteen.

– Haluamme olla mukana kehittämässä jäsenistöä tarjoamalla heille menestyksen mahdollisuuksia. Esimerkiksi tapahtumat mahdollistavat tuhansia merkityksellisiä kohtaamisia vuosittain. Olemme ylpeitä toistemme onnistumisista, ja positiivisuuden kierre synnyttää lisää positiivisuutta, luonnehtii Töyli.

Jättimäiset jäsentapahtumat

Kuluvalle vuodelle Helsingin Ekonomit on suunnittelemassa yli 200 jäsentapahtumaa, joihin osallistuu yhteensä jopa yli 10.000 ekonomia ja kauppatieteiden opiskelijaa.

– Tapahtumat liittyvät valtaosin osaamisen kehittämiseen eri muodoissaan ja joukossa on myös hyvinvointiin liittyvää tarjoamaa. Suurin osa tapahtumista järjestetään yritysten kanssa yhteistyössä. Yritykset saavat suoran väylän jäsenistöömme ja näkyvyyttä 17.000 Uudellamaalla vaikuttavan ekonomin keskuudessa. Tapahtumista on kummunnut uusia asiakassuhteita, rekrytointimahdollisuuksia sekä business-ideoita, opastaa Marjaana Töyli.

Useiden tuhansien suuruinen osaajien verkosto merkitsee myös yritysyhteistyökumppaneille suuria mahdollisuuksia.

– Osaajille itselleen verkostoon kuuluminen saattaa avata ovia kohti uusia työpaikkoja ja yhteistyömahdollisuuksia, tai sitten rekrytoinnissa saattaa ihmisiä löytyä verkoston kautta, kertoo Töyli.

Opiskelijat voivat osallistua tapahtumiin, ja opiskeluaikana he kuuluvat opiskelijayhdistyksiin. Valmistuttuaan he liittyvät ekonomiyhdistyksiin.

– Kyseessä on moninainen kokonaisuus, johon kuuluvia asioita ovat esimerkiksi työelämäasioiden edistäminen, osaamisen kehittäminen sekä mahdollisuus verkostoitumiseen.

Yritysyhteistyö luo menestystä

Luottamushenkilötoiminta muodostaa keskeisen osan Helsingin Ekonomien toiminnasta. Toiminnassa on mukana vuosittain yli 150 arvokasta vapaaehtoistyötä tekevää luottamushenkilöä. Heistä valtaosa vaikuttaa kerhojohtokunnissa, jotka ideoivat ja toteuttavat valtaosan jäsentapahtumista.

– Kerhot ovat syntyneet aktiivisten ­jäsenten aloitteesta. Kerhotoiminnassa alojen­sa osaajat verkostoituvat ja jakavat osaamistaan aktiivisesti ja toimivat asiassaan vaikuttajina myös yritysmaailmassa, sanoo Marjaana Töyli.

Helsingin Ekonomien yhteistyökumppanit hyötyvät myös jäsentapahtumista niiden tarjoamien vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi.
– Yhteistyökumppaneiden kanssa lähdemme yhdessä eteenpäin, kuten liittämällä yrityksen toimintaan vaikkapa kansainvälisen, rahoituksen tai yrittäjäpuolen edustajia, sillä johtokuntien rooli yhteistyössä on hyvin keskeinen. Tervehdimme ilolla yritysmaailman yhteistyökontakteja!

 

YHTEYSTIEDOT

Helsingin Ekonomit ry
Ratavartijankatu 2,
00520 Helsinki
www.helsinginekonomit.fi