Vakuutusyhtiö Fennia Ilmoitukset

Fennia on yrittäjien suosittelema vakuutusyhtiö

Fennia huolehtii yritysasiakkaiden vakuutuksista yksilöllisillä ja monimuotoisilla tavoilla. Turva kattaa sekä tämän päivän että tulevaisuuden vakuuttamisen haasteet.
FacebookTwitterLinkedIn

Yksilöllistä vakuutusta varten yrityksen edustajan kannattaa aluksi ottaa yhteys vakuutusyhtiöönsä taustatietojen kartoittamista varten.

– Yrityksiltä pyydämme vahinkohistorian ja haluamme myös keskustella siitä, millaisia vahinkoja yrityksessä on sattunut muutaman viime vuoden aikana. Jos yrityksen vahinkohistoria on puhdas, niin silloin yrityksessä on kiinnitetty huomiota omaisuuden suojeluun myönteisellä tavalla, luonnehtii Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Vakuutuksenottajan on hyvä määrittää omanvastuun suuruus oikeaksi, sillä omavastuu vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun.

– Omavastuun suuruus tulee mitoittaa oman riskinkantokyvyn mukaisesti. Kun yritys haluaa itse kantaa suuremman riskin, niin se näkyy edullisuutena.

Yritystoiminnan sujuvuuteen yrityksen tulee panostaa säännöllisellä vakuutusarvioinnilla.

– Fennian yhteyshenkilökonseptin mukaisesti asiakkaan yhteyshenkilö kartoittaa vuosittain yhdessä asiakkaan kanssa vakuutusturvan kattavuuden, kuten onko toiminta laajentunut tai onko ostettu uusia koneita, kertoo Kuljukka.

Henkilövakuutuksiin kannattaisi panostaa

Ihmiset ovat yritysten tärkeintä pääomaa, ja juuri tästä syystä suomalaiset yritykset voisivat huolehtia henkilövakuuttamista aikaisempaa tarkemmin.

– Laki edellyttää lakisääteistä tapaturmavakuutusta sekä liikennevakuutusta mahdollista vastapuolen saamaa korvausta varten. Mutta henkilövakuutusten kohdalla suomalaiselle kulttuurille on vielä hieman vierasta vakuuttaa henkilö itse. Vakuuttamisaste on kyllä parantunut, mutta muutos tapahtuu aika hitaasti, sanoo Kuljukka.

Yritysasiakkaiden liiketoimintaan vakuutusyhtiöillä on suojeluohjeet vahinkojen torjumiseksi, jonka kohdalla yrityksiä velvoitetaan noudattamaan vahingon estämistä tai rajoittamista tarkoittavaa määräystä.

– Suojeluohjeilla pyrimme neuvomaan yrityksiä riskien havaitsemisessa, kuten kattotöissä, joissa tulee varmistaa, ettei tuli jää kytemään, ja että yrityksellä on käytössään asianmukaiset sammuttimet. Jos yritys ei noudata sovittuja ohjeita, niin vahingon sattuessa meillä on korvausten osalta oikeus tehdä vähennyksiä, määrittelee Kuljukka.

Vahinko ei tule koskaan kello kaulassa, joten ennakoimattomia, liiketoiminnan pysäyttäviä tilanteita varten yrityksellä pitäisi olla käytössään keskeytysvakuutus.

– Se on tarkoitettu turvaksi juuri niihin tilanteisiin, jossa yrittäjällä on kaikki omaisuus kiinni yrityksessä. Esimerkiksi tulipalon sattuessa keskeytysvakuutus kattaa kuluja ja turvaa toiminnan jatkumisen.

Uudet riskit hallintaan

Perusvakuuttamisen lisäksi yritysten tulisi myös kiinnittää huomio nykyajassa tapahtuvien tai tulevaisuuden riskien hallintaan.

– On hyvin tärkeää havaita nykyajan riskit, kuten kyberturvallisuus, jotka eivät välttämättä liity millään tavalla tämän päivän vakuuttamiseen. Uudet riskit ovat sellaisia, joita fennialaisten tulee nostaa yrittäjien tietoisuuteen ja olla heidän tukenaan niin, että yrittäjä itse pystyy keskittymään omiin tehtäviinsä, analysoi Kuljukka.

Ja Fennian asiantuntijat tekevätkin asiakkaiden kanssa hyvää työtä, sillä EPSI-Ratingin vakuutusyhtiötutkimuksen mukaan Fennialla on paras asiakasuskollisuus ja yritysasiakkaat suosittelevat sitä eniten.

– Yrittäjien mielipiteen mukaan Fennia on suosituin vakuutusyhtiö, ja tästä tunnustuksesta voi hyvällä syyllä olla ylpeä. Myös tulevaisuudessa haluamme erityisesti pk-yrityksille olla se suosituin vakuutusyhtiö.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Televisiokatu 1, Helsinki
00017 Fennia
Puh. 010 5031 (ma-pe 8-17)
Faksi 010 503 5300
www.fennia.fi