Lars Peter Lindfors, Neste Oil Henkilö

Maailman suurin uusiutuvassa dieselissä

Suomalainen, valtioenemmistöinen Neste Oil on pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena kasvanut maailman suurimmaksi uusiutuvan dieselin valmistajaksi. Biopolttoaineet ovat vielä jonkin verran kalliimpia kuin perinteiset fossiiliset. Neste Oilin teknologiajohtajan Lars Peter Lindforsin mukaan biopolttoaineet voivat nousta 10 - 15 vuoden kuluessa edullisemmiksi kuin perinteiset.
Heino Ylisipola
Lehtikuva/Roni Rekomaa
FacebookTwitterLinkedIn

Neste Olin teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors kertoo, että hänen yhtiönsä on maailman ykkönen, kun puhutaan biopolttoaineista. Neste Oilin oma patentoitu tuote on nimeltään NEXBTL-diesel, jota viedään Pohjois-Amerikkaan asti. Lindforsin mukaan se on maailman puhtainta polttoainetta.

Biopolttoaineiden tutkimus- ja kehittämistyö on kestänyt Neste Oilissa parikymmentä vuotta. Työ alkoi puunjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyvästä mäntyöljystä, josta voidaan valmistaa biodieseliä.

Biodieselin valmistus alkoi koeluontoisesti pienellä laitoksella Neste Oilin Porvoon jalostamolla 1997. Vuodenvaihteessa 2007-2008 alkoi varsinainen kaupallinen tuotanto. Yhtiön käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista jo 66 prosenttia on jätteitä ja tähteitä.

Lindfors myöntää, että myös metsäyhtiö UPM on tulossa biodieselmarkkinoille syksyn 2014 aikana. UPM on nostanut mitätöintikanteen Nesteen patenttia kohtaan.  Asian käsittely on kesken välimiesoikeudessa.

”Meidän patenttimme on jo vuodelta 1997 ja siellä mainitaan mäntyöljy eli ei se mäntyöljypohjainen diesel ole uusi asia”, kuittaa Lindfors.

Tähteistä raaka-ainetta

Neste Oil valmistaa neljällä tuotantolaitoksellaan – Porvoossa, Rotterdamissa ja Singaporessa – uusiutuvaa biodieseliä yli kaksi miljoonaa tonnia vuodessa. Kaikkia laitoksia ajettiin täysillä 2013 ja niin myös kuluvana vuonna. Liiketoiminta on voitollista.

Lähimmän kilpailijan kapasiteetti jää 400 000 tonniin vuodessa.

”Olemme neljästä viiteen vuotta edellä kilpailijoitamme”, arvioi Lindfors.

Biodieselin raaka-aineista jo 66 prosenttia tulee erilaista tähdevirroista. Loppuosa on palmuöljyä. Neste Oilin mukaan sen käyttämä palmuöljy, alle miljoona tonnia vuodessa, on 100-prosenttisesti sertifioitu eli se on tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tällä hetkellä biopolttoaineiden valmistus on jonkin verran kalliimpaa kuin perinteisen, fossiilisen dieselin valmistus.

”Kun löydämme lisää tähdevirtoja, biodieselin hinta laskee. Yleisesti uskotaan, että fossiilisen öljyn hinta jatkaa nousuaan. Tulee vääjäämättä päivä, jolloin biopolttoaineet ovat edullisempia kuin fossiiliset”, arvioi Lindfors.

Neste Oil on investoinut tähän mennessä noin 1,5 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan.

”Valtiolta eli veronmaksajilta emme ole saaneet minkäänlaista tukea tutkimus- tai tuotekehitystyöhömme liittyen NEXBTL:ään”, vaan olemme rahoittaneet kehitystyön itse, kertoo Lindfors.

Viime vuonna valtio tuki uusiutuvien energiamuotojen kehitystyötä ja niiden käyttöä noin 450 miljoonalla eurolla.

Uusiutuvat polttoaineet toivat Neste Oilille viime vuonna 2,5 miljardin liikevaihdon. Liikevaihto kokonaisuudessaan oli 17,5 miljardia euroa. Neste Oil on nykyään Suomen suurin yhtiö liikevaihdolla mitattuna.

Voittoa biopolttoaineet toivat vähän alle 300 miljoonaa euroa eli noin puolet koko yhtiön vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Teurastamojätteistä biodieseliä

Tällä hetkellä Neste Oil käyttää Suomen kaikki saatavilla olevat teurastamojätteet biodieselin tuotantoon.

Kalarasvajätettä tulee kalanperkauslaitoksilta Aasiasta. Kasviöljyjätettä, kuten palmuöljylietettä, tulee myös Aasiasta. Myös käytetty paistinrasva kelpaa biodieselin valmistukseen.

”Joka vuosi löydämme kaksi uutta tähdevirtaa, jotka kelpaavat meille biodieselin tuotantoon. Tähteiden osuus voi nousta tulevaisuudessa lähelle 100 prosenttia. Seuraavan sukupolven raaka-aineita ovat maa- ja metsätalouden biomassat”, arvioi Lindfors.

Metsä ei riitä

Nykyään maailmassa tuotetaan noin 20 miljoonaa tonnia biodieseliä, josta noin 15 prosenttia on uusiutuvaa, hiilivetypohjaista dieseliä. Se on prosentti koko maailman polttoainekulutuksesta.

”Biopolttoaineiden kysyntä kasvaa kuitenkin koko ajan, kun ympäristövaatimukset maailmalla kiristyvät. Suomessa puhutaan metsistä biopolttoaineiden lähteenä, mutta metsälle on muutakin, arvokkaampaa käyttöä kuin valmistaa puusta polttoainetta. Metsäbiomassasta ei tehdä vielä missään maailmalla rahaa biopolttoaineissa.”

Lindfors selventää, että tarvitaan miljoona kuutiota puuta, josta voidaan maksimissaan saada 100 000 tonnia biopolttoainetta.

”Pitää ymmärtää mittasuhteet. Jos haluamme vaikuttaa globaalisti maailman ympäristökehitykseen, silloin tarvitsemme myös ulkomaisia raaka-aineita. Totta kai suosimme aina kotimaista, kun se on mahdollista.

Tällä hetkellä Neste Oil ajaa Naantalin jalostamolla mäntyöljypikeä, josta se tuottaa huippulaatuisia uusiutuvia polttoaineita ainoana maailmassa.

Kemian teollisuus ykköseksi viennissä

Monelle voi olla yllättävä tieto, että kemianteollisuus on noussut Suomen suurimmaksi viejäksi. Leijonanosa menestyksestä kuuluu Neste Oilille. Nokian tilalle on tullut Neste Oil.

”Olemme iloisia, että olemme luoneet uutta liiketoimintaa Suomeen. Biopolttoaineiden lisäksi maailmanlaajuinen kestävä kehitys on meidän toinen kivijalkamme. Olemme Global 100 -listauksen mukaan maailman kuudenneksi vastuullisin yhtiö”, kehaisee Lindfors.

Suomi on maailman huippuluokkaa uusiutuvan energia käytössä. Osuus suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin on noin 40 prosenttia.

”Me kannustamme kaikkia ratkaisuja puhtaamman ja kestävän kehityksen mukaisen energian tuottamiseksi liikenteeseen ja sähköntuotantoon”, sanoo Lindfors.

Neste Oil tutkii myös leväöljyn mahdollisuuksia energiantuotannossa. Bakteerien tai levien geenien rakenteita muuntelemalla voidaan saada haluttuja hiilivetyjä, joista voi olla mahdollista tuottaa polttoaineita.

”Visioita ihmiskunnalla pitää olla eli eteenpäin pitää mennä myös energiatuotannossa. Aaltovoima ja aurinkokennot ovat myös mahdollisuuksia, joita ei pidä unohtaa.”

Läpimurtoja kymmenen vuoden sisällä

Lindfors sanoo odottavansa, että liikenteessä on kymmenen vuoden kuluttua, vuonna 2024, jossain mittakaavassa kannattavasti maa- ja metsätalouden biotuotteista valmistettuja polttoaineita.

”Levien energiakäytössä tulee läpimurto seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suomessakin levistä tiedetään paljon, on esimerkiksi levälajikkeita, jotka viihtyvät kylmässä vedessä. Samoin ehkä aaltovoimassa tulee uusia keksintöjä.”

Lindfors uskoo, että myös kasvien fotosynteesiä, yhteyttämistä, voidaan geenimanipuloida niin, että bakteerit saadaan sokerin sijasta tuottamaan hiilivetyjä, jolloin tie uusiin biopolttoaineisin olisi auki. Siinä tutkimuksessa Yhdysvallat ja Australia ovat maailman kärkeä.

Energiapulaan Lindfors ei usko.

”Perinteisiä energiamuotoja eli öljyä ja kaasua riittää maailmassa. Rinnalle tulevat liuskekaasu ja –öljy. Lisäksi me ja kilpailijamme kehitämme koko ajan uusia biopolttoaineita. Öljynjalostus on noin sata vuotta vanhaa. Uusiutuvat polttoaineet ovat vasta kehityksensä alkupäässä.”

Lars Peter Lindfors

Lars Peter Lindfors, Neste OilNeste Oilin teknologiajohtaja.

Syntynyt
1964 Maarianhaminassa.

Perhesuhteet
vaimo, kolme poikaa.

Opinnot
diplomi-insinööri, Chalmers tekniska högskola, Göteborg,
tekniikan tohtori Åbo Akademi, MBA Henley Management College.

Neste Oilin palvelukseen 2007.
Vastuualueena tutkimus ja tuotekehitys, investointien hallinta, informaatioteknologia, liiketoimintaprosessit sekä epäsuora hankinta.

Toiminut aikaisemmin Neste Oilin teknologia- ja strategiajohtajana, tutkimus- ja teknologiayksikön johtajana ja ruotsalaisen Perstorp-konsernin kehitysjohtajana.

Vuoden 2014 teknologiajohtaja -palkinto (CTO of The Year Award/TAF, Sitra, Spinverse), Vuoden 2013 energiatekopalkinto (Tekniikka & Talous), Vuoden 2014 innovaatiopalkinto (Talentum, Talouselämä).

Harrastukset
urheilu yleisesti, tennis, golf, saaristoelämä.