Logistiikka, kauppakamari,
Ajankohtaista, Yritykset

YRVA selvittää yritysvaikutukset

Helsingissä on otettu käyttöön malli, jolla arvioidaan kaupungin päätösten vaikutuksia yrityksille. Onhan virkamiesten ja poliitikkojen päätöksillä suoraan tai vähintään välillisesti vaikutuksia yrityksiin tai niiden toimintaedellytyksiin.
Pia Pakarinen
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysvaikutusten arviointi on keino selvittää ennalta, millaisia vaikutuksia kaupungin valmistelemilla päätöksillä on yrityksiin. Kauppakamari on auttanut kaupunkia laatimaan yritysvaikutusten arvioinnin (YRVA) mallin.

-Avainsanoina ovat arvioinnin systemaattisuus ja yritysnäkökulman ottaminen mukaan valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertoo kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Päätöksen yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotosta teki Helsingin kaupunginhallitus.

Yritykset tutuksi päättäjille

YRVA-mallin kehittäminen alkoi kauppakamarissa tehdyillä yrityshaastatteluilla. Vastausten perusteella mallia työstettiin palvelumuotoilun keinoin kehittämistyöpajassa kaupungin virkamiesten ja yritysedustajien kesken sekä keskeisille virkamiehille pidetyssä valmennustyöpajassa.

Pilottiin otettiin mukaan muutamia valmisteilla olleita päätöksiä, ja lopuksi kokeiluun osallistuneet virkamiehet haastateltiin.

Virkamiesten kokemukset olivat myönteisiä. He kokivat, että yritysvaikutusten arviointi helpotti valmistelutyötä ja vahvisti sen, että he tekivät oikeita asioita. YRVA:n koettiin myös auttavan oppimaan lisää kaupungin yrityksistä.

YRVA ei ole pakkopullaa

-Oli hienoa havaita, miten innokkaasti ja myönteisessä hengessä mallin kehittämiseen osallistuttiin sekä yritysten taholta että virkamiesten keskuudessa. Virkamiehet eivät myöskään kokeneet arviointia työtään hidastavaksi pakkopullaksi, Pakarinen iloitsee.

Yritysvaikutusten arvioinnin lopputuloksena voi olla lyhyimmillään virke ja pisimmillään seikkaperäinen selvitys esityslistan liitteenä. Se antaa päättäjille ja yrityksille, joita asia koskee, mahdollisuuden nähdä, onko yritysvaikutuksia arvioitu ja miten se on tehty.

Päätös ei välttämättä ole arvioinnin jälkeenkään yritysten kannalta aina myönteinen, mutta on tärkeää tehdä silloinkin näkyväksi se, mitä arvoja on pidetty yritysvaikutuksia tärkeämpinä.

Mitä kaikkea YRVA merkitsee yritysten kannalta, kerrotaan Helsinki-kanavassa.

Iso-Roban remontissa yritykset äänessä

YRVA-malli on käytössä, kun kesällä alkavassa Iso Roobertinkadun kunnostuksessa kadusta rakennetaan viihtymiseen kannustava alue terasseine ja avarine näkymineen.

Projektinjohtaja Tomas Palmgren Helsingin kaupungin rakennusvirastosta on ollut mukana selvittämässä, miten Iso Roobertinkadun kesällä alkava remontti vaikuttaa alueen yrittäjiin.

– Iso-Roban varrella on viitisenkymmentä yritystä, ja suurin osa niistä on melko pieniä kauppoja tai ravintoloita, Palmgren kertoo.

Heitä kuulemalla rakennustyöt pyritään järjestämään siten, että ne haittaavat alueen yrittäjiä mahdollisimman vähän.

Yrityksissä on toivottu, että remontti olisi mahdollisimman nopea ja että kulkeminen yrityksiin sujuisi myös sen aikana.

Remontti kestää kaikkiaan noin vuoden verran, eikä siitä tule kustannuksia yrityksille. Kaupankäynti voi sen aikana tosin vähentyä.

Lähde: www.hel.fi