Raide-Jokeri, yritykset, Raide-Jokerin, pikaraitiolinja, Raide-Jokeri-tilaisuudet Ajankohtaista, Vaikuttaminen, Yritykset

Yritykset kutsutaan mukaan keskustelemaan Raide-Jokerista

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikarai­tiolinja. Radan pituus on noin 25 kilometriä, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espoo­seen. Radanvarsi tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia myös yrityksille.
Raide-Jokerin projektitoimisto
FacebookTwitterLinkedIn

Raide-Jokeri projektitoimisto haluaakin käynnistää yhtey­denpidon Raide-Jokerin linjauksen varrella sijaitsevien yritysten kanssa hyvissä ajoin. Yrityksille järjestetään Raide-Jokerin linjauksen varren yrityksille neljä aamukahvitilai­suutta, joissa kerrotaan hankkeesta, liikennejärjestelyistä rakentamisen aikana ja muusta ajankohtaisesta.

Raide-Jokeri-tilaisuudet yrityksille

Ilmoittaudu tilaisuuksiin viimeistään perjantaina 28.9.

Tilaisuuksissa on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Tilaisuudet ovat pääpiirteissään samansisältöisiä ja niistä voi valita yrityksen edustajalle parhaiten sopivan.

Raide-Jokerin rakentaminen alkaa ensi vuonna

Tämän hetken arvioiden mukaan Raide-Jokerin rakentaminen käynnistyy vuonna 2019. Tarkempaa tietoa rakentamisen ajoittumisesta eri alueille ei vielä ole, vaan aikataulua ja rakentamisen aikaisia järjestelyjä suunnitellaan parhaillaan.

Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustaja­määrään.

Jatkossa Raide-Jokerin projektitoimisto tiedottaa ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Osoitelistalle päästäkseen kannattaa ilmoittaa yrityksen ajantasainen sähköpostiosoite. Yhteystiedot voi jättää, vaikka ei osallistuisi tilaisuuksiin.