sote, terveydenhuollon, lääkäriasemilla, perusterveydenhuollosta, yksityinen sektori, Ajankohtaista

Yksityinen sektori tuottaa jo yli puolet Uudenmaan perusterveydenhuollosta

Sote-ratkaisun antaessa odottaa itseään, Uudenmaan terveydenhuollon markkinat muuttuvat vauhdilla.
FacebookTwitterLinkedIn

Yksityisillä lääkäriasemilla tuotetaan jo 54 % perusterveydenhuollon markkinoista. Ilman vuodeosastohoitoa yksityisen toiminnan osuus on 62 %. Suun terveydenhuollosta yksityisen sektorin osuus on peräti 65 %. Luvut perustuvat Helsingin seudun kauppakamarin juuri ilmestyneeseen selvitykseen Uudenmaan terveydenhuoltomarkkinasta.

– Yksityisen toiminnan merkitys perusterveydenhuollon tasoisissa palveluissa on kasvanut nopeasti 2010-luvulla. Kasvu on Uudellamaalla perustunut maksukykyiseen, osin yksityisillä vakuutuksilla palvelunsa maksavaan asiakaskuntaan, laajaan työterveyshuoltoon ja erikoispalvelujen hyvään saatavuuteen, analysoi johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

Terveydenhuollon markkinoiden kokonaisarvo Uudellamaalla oli vuonna 2016 noin 4,5 miljardia euroa. Lukuun on laskettu mukaan sekä julkinen että yksityinen terveydenhuolto.

Kehitys on ollut päinvastaista Kelan hoitokorvauksia hyödyntävillä asiakasryhmillä. Kelan hoitokorvauksiin oikeuttavat yksityislääkärikäynnit ovat vähentyneet Uudellamaalla noin 200 000 käynnillä vuodesta 2011 alkaen. Erityisen jyrkkää pudotus on ollut vuosina 2015–2017. Suurinta lasku on ollut yksityisessä hammashoidossa. Kela-korvausten koko 2010-luvun jatkunut pienentäminen on yksi keskeinen selitys asialle.

– Hallituksen Kela-korvausten leikkauksia voidaan pitää väärin ajoitettuna. Hallituksella on tarkoitus poistaa Kela-korvaukset kokonaan vuoteen 2022 mennessä sote-uudistuksen myötä. Poistaminen tulisi tehdä vasta sitten kun sote-uudistus tulee voimaan. Tällä hetkellä kerätään merkittävää hoitovajetta erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevissa asiakasryhmissä ja sen kiinni kurominen myöhemmin tulee aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia, Silen toteaa.

Sote-palvelujen markkinat -raportti

Sote-palvelujen markkinat

Tilastollinen raportti
yksityisen ja julkisen terveydenhuollon
kysynnästä ja tarjonnasta Uudellamaalla,
Pekka Lith