Yhteissuunnittelu tuloksellisen ja dialogia lisäävän kehittämisen keinona

Taustalla on myös muita tärkeitä havaintoja. Jopa pienien yritysten toiminta on voinut siiloutua niin, ettei tieto enää kulje. Toki tiedon kulun ongelmat on vain yksi syy sille, miksi vuorovaikutuksesta ja dialogista on alettu puhua enemmän. Yksi keskeinen syy vuorovaikutuksen tarpeelle on ihmisten toive päästä paremmin tuomaan esiin osaamistaan ja osallistumaan yhteiseen kehittämiseen. Kenties pahin este … Jatka artikkelin Yhteissuunnittelu tuloksellisen ja dialogia lisäävän kehittämisen keinona lukemista