Vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksuja
Ajankohtaista, Yritykset

Vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksuja

Työeläkevakuutusmaksut ja sairausvakuutusmaksut on vahvistettu ensi vuodelle, ja työttömyysvakuutusmaksusta on annettu hallituksen esitys.
Kati Mattinen
FacebookTwitterLinkedIn

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat vuoden 2018 työeläkevakuutusmaksut

Vuonna 2018 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,4 prosenttia palkasta.


YEL-maksu on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotiailla 25,60 prosenttia.


Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,35 prosenttia ja 53–62 vuotiailla 7,85 prosenttia.


Työnantajan keskimääräinen maksu on 17,75 prosenttia.


 

Valtioneuvoston vahvistamat sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2018


Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2018.


Työantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 prosenttia.


Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.


Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on vuonna 2018 0,17 prosenttia.


Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksujen määrät  2018
Palkansaajamaksu 1,90%
Työnantajamaksu, alempi* 0,65 %
Työnantajamaksu, ylempi* 2,60 %
Osaomistajan palkansaajamaksu 0,92 %
Osaomistajan työnantajamaksu 0,65 %

Korkeampaa työnantajamaksua vuonna 2018 maksetaan 2 083 500 euroa ylittävästä palkkasummasta.