Helsingin hallinto-oikeus: Helsingin uusi yleiskaava osittain lainvastainen Ajankohtaista

Väestönkasvu ja työllisyyden vahvistuminen lisäävät liikennettä

Liikenne on kasvanut Helsingin seudulla sekä henkilöautoliikenteessä että erityisesti joukkoliikenteessä. Helsingin keskustaan suuntautuva autoliikenne on vähentynyt tuntuvasti, mutta junalla, metrolla ja pyörällä keskustaan matkustavien määrä on kasvanut.
Essi Lindqvist
Omar Elmrabt
FacebookTwitterLinkedIn

Kasvavassa joukkoliikenteessä lähijunien osuus HSL-alueen matkustajista kasvoi erityisesti vuonna 2015 käyttöön otetun Kehäradan vaikutuksesta 2,5 %-yksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2016.

– Joukkoliikenteen käytön kasvu on myönteinen asia, sillä voimakkaasti kasvavan kaupunkiseudun liikenteen on tukeuduttava joukkoliikenteeseen, erityisesti raideyhteyksiin, sanoo johtaja Tatu Rauhamäki Helsingin seudun kauppakamarista.

Henkilöautojen ja muiden kevyiden ajoneuvojen määrä on seudun pääteillä kasvanut tällä vuosikymmenellä keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa. Vaikka Helsingin rajan ylittävän liikenteen ajoneuvomäärä lisääntyi 12 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2016, niin kantakaupungin rajalla määrä vähentyi samaan aikaan 8 prosenttia ja Helsingin niemen rajalla 18 prosenttia.

– Tämän seurauksena erityisesti keskustassa autoliikenne on vähentynyt tuntuvasti. Ei olekaan ihme, kaupan toimijat ja kiinteistönomistajat ovat huolissaan keskustan vetovoimasta.

Helsingin seudun liikennettä suunniteltava kokonaisuutena

Sujuvan ajoneuvoliikenteen edellytyksiä on nakerrettu yksittäisillä päätöksillä ilman, että samalla olisi selvitetty perusteellisesti niiden kokonaisvaikutusta keskustan saavutettavuuteen, vetovoimaan ja vaikutuksiin, kuten esimerkiksi ostokäyttäytymiseen.

Näillä päätöksillä Rauhamäki viittaa niin yleiskaavan kaupunkibulevardeihin, Hämeentien sulkemiseen läpiajoliikenteeltä, Laajasalon raitiotieyhteyden aiheuttamiin muutoksiin Kaivokadulle, mahdolliseen kävelykeskustan laajentamiseen ja viimeisimpänä vielä ehdotukseen nopeusrajoitusten alentamisesta kautta linjan.

– Nämä kaikki yhdessä heikentävät ydinkeskustan saavutettavuutta dramaattisesti.

Seudun viime vuosien väestönkasvu 1,3 prosenttia vuodessa sekä työllisyyden kääntyminen nousuun ovat vaikuttaneet voimakkaasti liikenteen kasvuun. Liikenteen volyymin voi ennakoida kasvavan, joten joukkoliikenteen ohella henkilöauton rooli on tärkeä vielä pitkään.

– On tärkeää, ettei eri liikkumismuotoja asetetta vastakkain, vaan niitä kehitettäisiin seudun kaupunkien sekä valtion toimesta tasapuolisesti unohtamatta henkilöautoliikenteen merkitystä, Rauhamäki muistuttaa.