asuntotuotanto, rakentaminen, vuokra-asunto Ajankohtaista, Yritykset

Uudellamaalla toimivat yritykset odottavat laimeaa talvea

Uudellamaalla toimivien yritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaiset, eikä tilanteeseen ennusteta suurta muutosta. Tilanne on sekä teollisuudessa että palveluissa normaalia heikompi, vain rakentamisessa on valoisampaa.
Essi Lindqvist
FacebookTwitterLinkedIn

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kysyi lokakuussa tekemässä suhdannebarometrissaan, miten yritykset ennustavat suhdannekehitystään talvikaudella 2016–2017. Kyselyyn vastasi 323 uusmaalaista yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 190 000 henkeä.

-Mikään ei viittaa siihen, että Uudellamaalla ennakoitaisiin käännettä parempaan, tulkitsee Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Palvelualalla suhdannetilanne on normaalia heikompi. Lokakuussa suhdanteiden paranemista lähitulevaisuudessa odotti 12 prosenttia yrityksistä, 9 prosenttia ennakoi hiipumista.

-Vaisuja odotuksia selittää heikko kysyntä. Peräti 31 prosenttia palvelualalla toimivista yrityksistä kertoo ongelmakseen heikon kysynnän, Pakarinen sanoo.

Myös teollisuudessa tilauskirjat ovat normaalia ohuemmat. Suhdanneodotusten saldoluku on -8: alan yrityksistä 22 prosenttia odottaa suhdanteiden heikkenemistä, 14 prosenttia paranemista.

Erikoista heikossa suhdannetilanteessa on kohtaanto-ongelma.

-Työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät tunnu kohtaavan, kun ammattityövoiman puutteesta kärsii teollisuudessa ja rakentamisessa 11 prosenttia vastaajista, palvelualan yrityksissä 16 prosenttia.

Rakentaminen kirkastaa suhdannekuvaa

Suhdannebarometrin mukaan rakentaminen on ainoa toimiala, joka on elpynyt isojen infrahankkeiden ja asuntotuotannon piristymisen ansiosta.

Helsingin seudulla sekä rakennuslupien että asuntotuotannon aloitusten määrä ovat lisääntyneet selvästi, selviää kauppakamarin Toimialakatsauksesta 3/2016.

-Helsingin seudun asuntotuotannon ennakoidaan nousevan lähivuosina ennätyslukemiin. Myös asuntotuotannon pitkäaikaiselle kasvulle on hyvät edellytykset, Pakarinen iloitsee.