kauppakamarilehti.fi, COME, työntekijä, ulkomaalainen, rekrytointi Ajankohtaista, Kansainvälisyys

Ulkomaisen työvoiman rekrytoiminen kärsii byrokratiasta

Ulkomainen työvoima voisi tuoda helpotusta monelle työvoimavajeesta kärsivälle alalle. Työnantajan näkökulmasta nykyinen lupakäytäntö ja saatavuusharkinta kuitenkin hankaloittavat ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointia.
Satu Salonen
Satu Salonen
FacebookTwitterLinkedIn

Suurten ikäluokkien siirtyessä pois työelämästä Suomen työikäisen väestön määrä vähenee joka vuosi noin 10 000 henkilöllä. Jotta huoltosuhde ei heikkenisi, tarvitsee Suomi jatkossa kasvavassa määrin osaavaa työvoimaa. Usealla alalla ulkomainen työvoima voisi tarjota ratkaisun työvoimapulaan.

– Monella alalla on jo nyt selkeä työvoimavaje, ja työntekijöiden löytäminen muun muassa sosiaali- ja terveysalalle, varhaiskasvatukseen, rakennusalalle sekä hotellialalle on haastavaa, totesi henkilöstöpalvelualan asiantuntijayritys Opteamin Senior HR Consultant Päivi Mäenpää kauppakamarin COME:n järjestämässä Työnantajan Tietoiskussa.

Työvoimapulan lisäksi monia alueita vaivaa kohtaanto-ongelma. Työvoiman kysyntä vaihtelee paikkakunnalta toiselle, ja aina sopivaa tekijää ei löydy omalta alueelta vaan rekrytointialuetta on laajennettava. Tällöin ongelmana on usein kantaväestön haluttomuus muuttaa työpaikkojen perässä. Mäenpää kertoo muun muassa kohdanneensa ongelmia löytää suomalainen osaaja, joka olisi ollut valmis muuttamaan Sodankylään hyvin palkatun johtotehtävän perässä. Vastaavaa haastetta ei Mäenpään mukaan ole ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla.

– Ulkomaalaiset työntekijät ovat kantaväestöä valmiimpia muuttamaan työn perässä.

 

kauppakamarilehti.fi, COME, työntekijä, ulkomaalainen, rekrytointi

Ensimmäinen Työnantajan Tietoisku -tilaisuus järjestettiin kesäkuussa. Ajankohtaista tietoa yrityksille kertoivat Virka-infon palveluneuvoja Ahmed Khalil, TE-toimiston asiantuntija Jussi Ruuskanen ja Opteamin Senior HR Consultant Päivi Mäenpää.

Saatavuusharkinnan poisto sujuvoittaisi rekrytointia

EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta rekrytoiminen on työnantajan näkökulmasta kuitenkin kallista ja esimerkiksi saatavuuskartoituksen tekeminen vie sekä aikaa että resursseja. Mäenpää toivoo nykyistä nopeampia prosesseja ja koko saatavuusharkinnasta luopumista. Saatavuusharkinnan poistaminen on myös kauppakamarin ajama tavoite.

– Saatavuusharkinnan poisto olisi järkevää. Eivät työnantajat lähde tekemään kalliita ja riskialttiita rekrytointeja ulkomailta, ellei siihen ole oikeasti tarvetta, toteaa Mäenpää.

Päivittäin ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin parissa työskentelevän Mäenpään kokemuksen mukaan myös työntekijöiden lupaprosessit ovat kohtuuttoman työläitä ja pitkiä. Ennen työluvat saatiin kahden kuukauden sisällä, nykyään luvan saamiseen menee jopa puoli vuotta, kertoo Mäenpää.

– Meillähän on pikapassi, miksei siis voisi olla myös pikatyölupaa?

Palvelut helposti saataville

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaprosesseja hidastaa myös keskitetyn tiedon ja neuvontapalvelujen puute ja hajanaisuus, toteaa Mäenpää. Sekä työnantajan että työnhakijan edun mukaista olisi, että kaikki palvelut rekrytointiaikeesta aina kotoutumiseen saakka olisivat helposti saatavilla samasta paikasta.

Kauppakamarin COME:n ensimmäinen Työnantajan Tietoisku pureutui ulkomaalaisen työntekijän lupa-asioihin. Mäenpään lisäksi tilaisuudessa puhuivat TE-toimiston asiantuntija Jussi Ruuskanen ja Virka-infon palveluneuvoja Ahmed Khalil.

-Infossa pidetyt alustukset ja kommentit vahvistavat edelleen näkemystä, että vieraskielisen työntekijän rekrytointiin ja työelämästatukseen liittyvät kysymykset ovat jopa asiaa hyvin tunteville yrityksille liian vaikeaselkoisia. Palveluiden asiakaslähtöisyyttä voitaisiin merkittävästi parantaa eri viranomaisten yhteistyötä lisäämällä, kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen toteaa.

 

Työnantajan Tietoiskut jatkuvat syksyllä

Kaikki Tietoiskut ovat yrityksille maksuttomia.

  • 8.9.2016 Työnantajan Tietoisku – Osaamisen tunnistaminen (yhdessä Metropolian ja Amiedun kanssa)
  • 5.10.2016 Työnantajan Tietoisku – Työpaikkasuomi (TE-toimisto)
  • 10.11.2016 Työnantajan Tietoisku – EURES-palvelut ja kansainvälinen rekrytointi (TE-toimisto)