palveluntarjoaja, julkinen, yksityinen, COME, Työmarkkinatori, kauppakamari. HR, rekrytointi Ajankohtaista, Yritykset

Työmarkkinatori yhdistää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ovat rakentamassa täysin uudenlaista digitaalista rekrytointialustakonseptia, jossa jossa rekrytoinnista tehdään tulevaisuudessa ketterää ja nopeaa.
FacebookTwitterLinkedIn

Työmarkkinatori on käynnistänyt pilotointiprojektin, jonka tarkoitus on luoda pohja vuonna 2018 avattavaan Työmarkkinatoriin. Pilotointiprojektia vetävät yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus sekä seitsemän eri rekrytointialan palveluntarjoajaa. Kohderyhmänä ovat 20–30-vuotiaat työnhakijat, sekä työnantajat ja korkeakoulut.

Valmistuessaan Työmarkkinatori yhdistää ensimmäistä kertaa julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat keskenään tarjotakseen työnhakijalle, työnantajalle, opiskelijoille ja korkeakouluille mahdollisimman joustavan ja palvelevan kohtaamispaikan. Haku tapahtuu ammattinimikkeiden sijaan osaamistason ja -tarpeiden perusteella.

Pilotointiprojektin aikana käyttäjiltä kerätään palautetta sivustosta ja sen toiminnasta, jotta varsinaisen Työmarkkinatorin käyttöönotto palvelee parhaalla mahdollisella tavalla heti sen avaamisesta lähtien. Palautetta ja ideoita kerätään mm. eri sidosryhmille järjestettävissä työpajoissa, hackathoneissa ja yhteistyökumppaneiden avulla. Tällä hetkellä hankkeella on yli 50 yhteistyökumppania.

Palvelu on pilotointivaiheessa saatavilla vain suomeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen lisäksi projektissa ovat mukana Vainu, Me2We, Treamer, Tiitus, Duunitori, Palkkaus.fi sekä Valmennuskeskus Public. Työmarkkinatori pilotointiprojektin tiimiltä voi kysyä lisää: tyomarkkinatori@me2we.fi